• Kompa

Godkjente legionellaprodukter

Oppdatert: 6. feb. 2020

De siste ukene har det blitt publisert en rekke artikler og utsagn om lovverk knyttet til legionellasikring og godkjente produkter på det norske markedet. For å tydeliggjøre hvilke produkter som er godkjente for bruk i Norge har Kompa laget en oversikt over hvilke produkter som overholder kravene i biocidforordningens Artikkel 95. Det er også opplyst om når produktet ble godkjent av Mattilsynet.


Listen er laget på bakgrunn av dokumentasjon fra leverandørene på det norske markedet og kommunikasjon med Miljødirektoratet.


Kompa presiserer at leverandørene til enhver tid kan sende inn oppdatert/ny informasjon om sine godkjenninger.


Spørsmål om listen, feil eller mangler kan rettes til post@kompa.no.


Sist oppdatert: 06. februar 2020