Kurs i ventilasjon:

Funksjon, drift og vedlikehold

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

VIKTIG INFORMASJON OM KURSET: 

DETTE LÆRER DU: 

I dette kurset gis det en introduksjon til ventilasjonsfaget. Det gis en komplett gjennomgang av oppbygningen av ventilasjonsanlegg med alle tilhørende komponenter, og en innføring i hvordan styringen påvirker brukernes opplevelse av ventilasjonsanlegget.

Det fokuseres på praktisk forståelse, funksjon,feilsøkingogvedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter. Det gjennomgås ikke prosjektering, men forenklede beregningsmetoder som er nyttige ved kontroll av ytelse og ved måling og feilsøking.

1. Introduksjon til Ventilasjonsfaget 2. Inneklima
3. Luftmengdebehov
4. Ventilasjonsprinsipper

5. Tillufts-, avtrekks- og overluftsventiler 6. Behovstyrt ventilasjon
7. Energibruk og SFP
8. Kanalutforming

a. Ventilasjonssystemets oppbygging

b. Teknisk rom
c. Luftinntak og avkast
d. Aggregatoppbygging

e. Spjeld
f. Lyddempere
g. Varmegjenvinnere h. Vifter og motor
i. Batterier
j. Vannlås
k. Befuktning
l. Merking

9. Rengjøring av kanaler, kjøkkenavtrekk

10. Luftmengdemåling

Utmerk deg med en Kompa-sertifisering
Meld din interesse her:

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png