Kurs i ventilasjon:

Funksjon, drift og vedlikehold

Målgruppe: Driftsoperatør, Byggdrifter, Vaktmester

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

AND_1384.jpg

Kursholderen Tommy har fagbrev og mesterbrev i rørleggerfaget, utdannet Fagskoleingeniør (KEM) ved Fagskolen i Oslo og Akershus, og Energirådgiver ved Fagskolen i Vestfold. Han har lang erfaring som utførende rørlegger, prosjektleder og rådgiver. Tommy har en allsidig kompetanse i VVS faget, med god varmeteknisk forståelse og varmepumpeanlegg som spesialfelt.

AND_1435-2.jpg

Kursholderen David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som Rådgivende inge­niør, Teknisk direktør i OSO Hotwater og Fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

FORDELENE MED KURSET:

Kompa har kurset mer 300 byggdriftere, vaktmestere og driftoperatører på under et halvt år. Vi har derfor god erfaring med å gi deg den nyttige kunnskapen du trenger slik at du får en grunnleggende forståelse av

oppbygningen av ventilasjonsanlegg med alle tilhørende komponenter, og en innføring i hvordan styringen påvirker brukernes opplevelse av ventilasjonsanlegget.

 

Den økte kompetansen gir deg derfor:

 

  • Bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg.

  • Avvik avdekkes og følges opp raskere

  • Tidsbesparelser

  • Lavere driftskostnader

  • Energibesparelser

  • Redusert bruk av eksterne, tilreisende servicepersonell

DETTE LÆRER DU: 

1. Introduksjon til Ventilasjonsfaget 2. Inneklima
3. Luftmengdebehov
4. Ventilasjonsprinsipper

5. Tillufts-, avtrekks- og overluftsventiler 6. Behovstyrt ventilasjon
7. Energibruk og SFP
8. Kanalutforming

a. Ventilasjonssystemets oppbygging

b. Teknisk rom
c. Luftinntak og avkast
d. Aggregatoppbygging

e. Spjeld
f. Lyddempere
g. Varmegjenvinnere h. Vifter og motor
i. Batterier
j. Vannlås
k. Befuktning
l. Merking

9. Rengjøring av kanaler, kjøkkenavtrekk

10. Luftmengdemåling

Dersom du ønsker en nærmere forklaring av kursene våre stiller vi gjerne opp til et møte hvor vi kan gi deg nærmere informasjon. 

 

Kontakt oss på: kompaskolen@kompa.no