Artikler

Black water november
Black water november
november 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer i ditt anlegg Introduksjonsvideo over gir en kort forklar...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
november 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...

Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
oktober 2022

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift har du sannsynligvis aller...

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
oktober 2022

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring. Å vær...

Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
september 2022

For 23 år siden kjøpte Selvaag Gruppen gamle Løren militærleir og startet utviklingen av Lørenbyen, som ligger på et høy...

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
mai 2022

Kvalitetssikring av prosjektet Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket energianlegg. Rørentrepren...

Inntaksvannet i Norge
Inntaksvannet i Norge
mai 2022

Inntaksvannet i Norge Over 90% av inntaksvannet i Norge kommer fra overflatevannkilder, slik som innsjøer og elver. Dett...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
mai 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
mai 2022

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, s...

Diffusjon
Diffusjon
mai 2022

Diffusjon Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffunde...