FAGKUNNSKAP

Legionellarisiko

i idrettsbygg og undervisningsbygg

Legionellarisiko i idrettsbygg og undervisningsbygg er et aktuelt tema som krever oppmerksomhet, spesielt i sammenheng med gjenåpning av slike bygg.

Forståelse og håndtering av denne risikoen er avgjørende for å opprettholde trygge og sunne lærings- og aktivitetsmiljøer.

Dette gjelder ikke minst i den kritiske overgangsperioden etter sommeren, der ledere og brukere av undervisningsbygg bør være utstyrt med nødvendig kunnskap for å håndtere denne utfordringen.

Ta kontakt med Kompa for bistand med rutiner for oppstart av ditt bygg etter sommeren, eller ved behov for legionellarisikovurdering.

Undervisningsbygg er spesielt utsatt for Legionella etter ferier.

Utsatt periode

Ferie og høytider medfører ofte redusert aktivitet i undervisningsbygg og idrettsanlegg. En spesielt utsatt periode er skolestart etter sommerferien. 

Når byggene har stått ubrukte gjennom de varme sommermånedene, kan gunstige vekstforhold ha medført at legionellabakterier har etablert seg i byggets  kaldt- og varmtvannsanlegg.

Når de første elevene, studentene og ansatte tar i bruk byggene igjen, vil risikoen for Legionellasmitte være høyere enn ellers. Derfor er det viktig at skoler, universiteter og andre læringsinstitusjoner er oppmerksom på denne risikoen og følger gjeldende myndighetskrav om forebygging. 

Felles dusjanlegg er et utsatt sted for legionellaoppblomstring

Legionella i vannholdige innretninger

Legionellabakterien finnes naturlig i stort sett alt overflatevann, og trives spesielt godt i vannholdige innretninger med stillestående vann og temperaturer mellom 20 og 55 grader.

Slike forhold kan oppstå, og raskt bli et problem, i interne vannfordelingsnett, kjøletårn og andre vannholdige innretninger.

Legionellafrie miljøer krever kunnskap, prioritering og proaktiv handling hos de ansvarlige. Risikoen er reell, og bygningseiers håndtering er avgjørende for helsen til studenter, lærere og ansatte.

Legionellabakterier kan forårsake to ulike sykdommer
Legionærsykdom

Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som i noen tilfeller kan være livstruende.

Sykdommen utvikler seg vanligvis fra 2 til 10 dager etter eksponering for legionellabakterier.

Symptomene er som ved andre lungebetennelser, og innledes ofte av hodepine, muskelsmerter og slapphet. Videre utvikler tilstanden seg med høy feber, tørrhoste og andre symptomer på lungebetennelse

Behandling av Legionærsykdom innebærer  antibiotika. Jo før behandlingen startes, jo mindre sannsynlig er sjansen for alvorlige komplikasjoner eller død. I mange tilfeller krever behandling også sykehusinnleggelse. 

Risikogrupper inkluderer eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar. Andelen smittede som blir syke ligger et sted mellom 0,1-5%, men tallet er høyere for personer i risikogruppen. 

Pontiacfeber

Pontiacfeber er en mild influensalignende sykdom. Den kan utvikle seg bare få timer etter eksponering for bakterien og varer normalt i 2-5 dager.

Sykdommen går normalt over av seg selv, uten  behov for behandling og forårsaker ingen langvarige problemer. 

Pontiacfeber rammer hele befolkningen i like  stor grad, og andelen smittede som utvikler sykdomsforløp er mer enn 90 %. 

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Legionellaekspert

Hanne Therese Skiri er en av Norges mest erfarne eksperter innen legionellaforebygging og risikovurdering.

Med en doktorgrad i biologi fra NTNU og over 15 års erfaring med legionellaforebygging, har Hanne sett det meste av Legionellautfordringer. 


Legionella kan føre til infeksjon ved innånding av små vanndråper (aerosoler) som inneholder bakterier, forklarer Hanne.

Eldre, og personer med bakenforliggende sykdom eller redusert immunforsvar, er mest utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet. Imidlertid kan smitte også forekomme blant yngre og personer med tilsynelatende god helse.

 

Hanne T. Skiri

Hanne T. Skiri

Dr.Scient biologi

Fagansvarlig Legionella

Legionellarisiko fra kjøletårn og luftskrubbere

Offentlige bygg og anlegg

Utbrudd av Legionella er ofte assosiert med bygninger eller anlegg med komplekse vannsystemer, slik vi finner ved hoteller og feriesteder, helseinstitusjoner, sykehus og cruiseskip. 

De mest sannsynlige smittekildene ved legionellautbrudd inkluderer vann brukt til dusjer og boblebad.

I tillegg er kjøletårn særlig utsatt for Legionella oppblomstring. Dette er ofte en del av luftkondisjoneringssystemet til større bygninger. Slike bygg er som regel lokalisert i tettbygde strøk og har derfor et stort smittepotensiale, da det ofte befinner seg mange mennesker i området rundt.
På grunn av dette har myndighetene innført strenge regler rundt drift av slike anlegg. 

Forebygging og tiltak mot Legionellasmitte

Hva må du gjøre?

Når en bygning står ubrukt, anbefales det å regelmessig spyle dusjene på en ukentlig basis, og de andre tappepunktene på en månedlig basis.

Dette gjøres for å forhindre stillestående vann, noe som kan øke risikoen for bakteriell vekst.

Allerede 1-2 uker før bygget tas i bruk, bør hele varmtvannssystemet gjennomspyles med vann som opprettholder en temperatur på minimum 70 grader. Videre anbefales det å utføre en grundig rengjøring av dusjhoder og slanger, samt desinfisere disse.

Vær oppmerksom på at det kan foreligge spesifikke anbefalinger som gjelder for din bygning, da de anbefalte prosedyrene må tilpasses hvert enkelt anlegg.

Kompaskolen arrangerer kurs i legionellakontroll

Kurs i Legionellakontroll

Kompaskolen tilbyr kurs innen legionellakontroll. 

Kurset gir deg viktig kompetanseheving innen legionellahåndtering og viser deg hvordan du selv kan forebygge Legionella ved ditt bygg.

Kompetanse innen legionellahåndtering vil bidra til å skape trygge oppholdssteder for alle.

 

Se forøvrig vår kurskalender for oversikt over fremtidige kurs, og hvilke tidspunkt som passer best for deg.

Legionellakontroll

Legionellakontroll med Inspektor

Vår løsning lar deg enkelt gjennomføre kartlegging og risikovurdering av egne bygg og anlegg

Inspektor lar deg gjennomføre datainnsamling selv, eller så kan du få hjelp fra en av våre sertifiserte partnere

Fagekspertene hos Kompa vil vurderer den innsamlede anleggsdataen og utarbeide en uavhengig risikovurdering, i henhold til NS-ISO 31000:2018.

I tillegg leverer vi produktuavhengige anbefalinger om tiltak du kan gjennomføre for å håndtere legionellarisiko ved dine anlegg

Ved avvik vil våre fageksperter være tilgjengelige for veiledning rundt avvikshåndtering og strakstiltak

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordringer avdekket ved...

Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder...

Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. All omsetning...