NemiTek's årlige driftskonferanse har markert seg som en viktig arena hvor leverandører og driftsansvarlige kan møtes for å presentere og diskutere løsninger.

Årets samtaleemne

Nylig ble årets Driftskonferanse arrangert, og de nye standardene for vannbehandling fikk mye oppmerksomhet fra representantene fra vannbehandlingsbransjen.

Den nasjonale veilederen  for vannbehandling har bidratt til å standardisere praksis og fremme de samme bransjestandardene for alle aktører i Norge. Etter at Standard Norge publiserte veilederen i mai, har temaet fått mye oppmerksomhet og veilederen omtales allerede som et nytteverktøy hos leverandørene og de driftsansvarlige. 

Sammen for standardisering

NemiTek har vært en drivkraft bak arbeidet med å etablere felles standarder og en felles veileder for vannbehandling. Målet har hele tiden vært å gi både leverandører, prosjekterende og de som er ute på anleggene et praktisk hjelpemiddel når spørsmålene oppstår. 

Vannbehandlingsleverandører sammen under Driftskonferansen

 

Avbildet (øverst fra venstre):

  • Canes AS: Ove Gudding, Produktansvarlig vannbehandling
  • SGI Compliance Norge: Bjørn Vergeman, Teknisk selger
  • Enwa Water Treatment AS: Torkjel Solheim, Områdeleder
  • Apurgo AS: Lise Marie Nergaard, Daglig leder
  • Niprox Technology AS: Roy Olav Austbø, Daglig leder
  • Termorens AS (ArmaturJonsson): Kjell Doksrød, Salgssjef
  • Kompa AS: Van Ha Doan, Seniorrådgiver

Ledende leverandører

Flere ledende vannbehandlingsaktører, inkludert Kompa, Canes, Niprox, Aqurgo, Enwa, SGI og TermoRens AS (ArmaturJonsson), deltok aktivt under konferansen, med egne utstillinger og faglige foredrag. 

Selv om de til daglig er konkurrenter i samme marked, er aktørene samstemte om at bransjen må jobbe sammen for å sikre gode konkurransevilkår. Felles standarder og like spilleregler er avgjørende for gode leveranser, både for kundene, men også leverandørene. Van Ha Doan, seniorrådgiver for vannbehandling i Kompa AS


Samlingen av vannbehandlingsaktører signaliserer tydelig at bransjen står sammen og ønsker dra i samme retning når det gjelder standardisering av krav og forventninger til vannbehandling, forklarer Van Ha Doan, seniorrådgiver for vannbehandling i Kompa AS

Felles visjon

Leverandørene har hatt og har fortsatt ulike tilnærminger til metode, men nå er det standarden som definerer felles rammer og målekriterier.
Thomas Fransrud, Sjef for Aktivitet & Kompetanse i NemiTek


Vannbehandling har blitt et fokusområde, ikke bare for de som bestiller og prosjekterer, men også for de som leverer produkter og for drifterne, forteller Thomas Fransrud, sjef for Aktivitet & Kompetanse i NemiTek.

Ved å etablere felles standarder og en felles veileder for vannbehandling, viser vannbehandlingsbransjen at de står sammen, riktig nok med ulike løsninger; men mot et felles mål. Et eksempel som nå er beskrevet i standarden: "For optimal væskekvalitet bør verdiene ligge innfor optimalt Intervall"

Anleggseiere er vinnerne

Gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsdeling kan leverandørene sikre at alle anleggseiere får levert konsistente og pålitelige løsninger. Dette vil bidra til å øke tilliten til bransjen og kundene kan være trygge på at leverandørene har en felles tilnærming til faget og er forpliktet til å møte deres behov på best mulig måte.

Relaterte artikler

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
16 mai, 2023

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre...

Kompa holder foredrag på Driftskonferansen 2023
Kompa holder foredrag på Driftskonferansen 2023
5 mai, 2023

Hvert år arrangerer NemiTek og fagbladet Byggdrifteren Norges største konferanse for eiendomsforvaltere og byggdriftere ...

Endelig publisert: Nasjonal veileder for vannbehandling
Endelig publisert: Nasjonal veileder for vannbehandling
25 april, 2023

Standard Norge har i dag publisert den nye nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg: Veiledn...

Nasjonal veileder for vannbehandling setter bransjestandard

Om du ikke har fått din versjon enda kan du enkelt laste den ned her