Artikler

Diffusjon
Diffusjon
mai 2022

Diffusjon Dersom et lukket varme- eller kjøleanlegg består av plastmaterialer uten diffusjonssperre kan oksygen diffunde...

Etterfylling
Etterfylling
mai 2022

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anl...

Løst oksygen
Løst oksygen
mai 2022

Løst oksygen Konsentrasjonen av løst oksygen er den desidert viktigste faktoren som kontrollerer korrosjonshastigheten t...