Artikler

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
mai 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...

Klorider
Klorider
mai 2022

Klorider Et høyt nivå av klorider i lukkede energianlegg kan skade oksidlaget eller inhibitorfilmen som beskytter metall...

Grunnleggende korrosjonsteori
Grunnleggende korrosjonsteori
mai 2022

Grunnleggende korrosjonsteori Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske ...