Hydrogenperoksid

Metoden består av å tilsette et konsentrat av hydrogenperoksid stabilisert med sølv. Hydrogenperoksiden brytes ned til oksygen og vann. Sølvet som brukes til å forsterke den aktive substansen gir en økt effekt mot mikroorgoanismer, og forhindrer ny kontaminering.

Fordeler

  • Temperaturer kan senkes til 50 °C
  • Ikke behov for sjokkoppvarming
  • Fjerner biofilm
  • Sluttprodukt er vann og oksygen

Ulemper

  • Tilsatt sølv (mindre mengder enn kobber- sølvionisering)
  • Høy kjemikaliekostnad. Medfører høye driftskostnader

 

Kontakt kompa ved behov for faglig bistand

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Biocidforskriften
Biocidforskriften
5 august, 2022

Biocidforskriften Forskriften om biocidholdige produkter (BPR) omhandler de nye krav til merking av produkter som er beh...

Klordioksid
Klordioksid
5 august, 2022

Klordioksid Klordioksid tilsettes vannet kontinuerlig og følger med væskestrømmen inn i anlegget. Monteres oftest på van...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften
5 august, 2022

Internkontrollforskriften Uavhengig av hva ulike leverandører sier angående deres sikringssystem mot legionella, så er a...