Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er brukt for legionellaforebygging, samt som biocid i flere ulike industrier. Ved bruk i vannbehandling doseres konsentrert hydrogenperoksid direkte inn i vannstrømmen gjennom en doseringspumpe. 

Når ren hydrogenperoksid reagerer med forurensinger og bakterier, brytes hydrogenperoksid ned til oksygen og vann. I kommersielle produkter for bruk av desinfeksjon av forbruksvann er sølv brukt for å stabilisere løsningen av hydrogenperoksid. Sølvet er også med på å gi en økt effekt mot mikroorganismer. Det finnes også produkter hvor det er benyttet en "gel" for å stabilisere produktet. 

Hydrogenperoksid er en type kontinuerlig vannbehandling og vil behandle hele rørnettet fra doseringspunktet. 

Siden hydrogenperoksid og sølv er biocider, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften. Benyttes det i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften. Ved bruk av produkter med hydrogenperoksid konsentrasjon over 12 % må kravene i Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver følges. 

Fordeler

  • Lite påvirket av pH
  • Behandler hele rørnettet
  • Fjerner biofilm
  • Kan benyttes både som kontinuerlig behandling og sjokkrens/desinfeksjon av rørnett
  • HMS: Sluttprodukt er vann og oksygen

Ulemper

  • Noen produkter er tilsatt sølv som er et tungmetall (mindre mengder enn kobber- sølvionisering)
  • Høy kjemikaliekostnad
  • Hydrogenperoksid dekomponerer ved høye temperaturer. Dette kan gi utfordringer med doseringen da det dannes luftbobler i doseringsslangen  
  • HMS: Kjemikaliehåndtering 
  • HMS: Produkter med konsentrasjon over 12 % må lagres og håndteres iht. forskriftskrav

 

Kontakt kompa ved behov for faglig bistand

Annet interessant fagstoff

Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
Beboerene i Lørenplatået boligsameie opplever kalde radiatorer
21 september, 2022

Klarer Bravida og Kompa å finne en løsning for Lørenplatået boligsameie? Det har nå gått 23 år siden Selvaag Gruppen kjø...

Hvordan minimerer du risikoen for legionellasmitte fra kjøletårn?
Hvordan minimerer du risikoen for legionellasmitte fra kjøletårn?
3 august, 2022

Hvordan minimerer du risikoen for legionellasmitte fra kjøletårn? Her er noen skritt du kan ta for å minimere risikoen f...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
25 august, 2022

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...