Biocider

Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorganismer. Effekten av biocider er ment for å ødelegge, skade, redusere eller kontrollere effekten av skadelige organismer ved bruk av kjemiske eller biologiske midler.

Generelt er biocid delt inn i fire hovedgrupper: desinfeksjonsmiddel, konserveringsmiddel, skadedyrbekjempelse og generelle biocid-produkt. Desinfeksjonsmiddel kan brukes  blant annet i behandling av drikkevann, legionellakontroll og i lukkede energianlegg der en har uønsket vekst av mikroorganismer. 

Biocider til legionellakontroll

Biocider kan som nevnt over brukes for forebygging og bekjempelse av legionellabakterien. Dette gjelder for bruk i både kjøletårn, luftskrubbere og i interne vannfordelingsnett til dusjanlegg. Enkelte biocider er svært reaktiv og vil derfor kun ha lokal effekt og fungere som mikrobiologiske barrierer. Andre biocider kan benyttes som kontinuerlig vannbehandling ved at hele rørnettet behandles over tid. Til sist brukes noen biocider til enkeltbehandlinger f. eks. regelmessig behandling av dusjhoder og -slanger eller sjokkbehandling av hele rørnett ved funn av Legionella. I de to siste tilfellene er det viktig å benytte produkter som både virker rengjørende for å fjerne biofilm i tillegg til desinfiserende for å drepe mikroorganismer.

Krav til godkjenning

Biocider i Norge reguleres av biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. Det er derfor viktig at man sjekker at biocidet man velger står på listen over godkjente aktive biocidkomponenter i EU, for det aktuelle bruksområdet. Dersom biocidet skal brukes til drikkevannsbehandling, herunder behandling av interne vannfordelingsnett, må det i tillegg være godkjent av Mattilsynet. 

 

Ta kontakt med fagekspertene i Kompa for videre veiledning

Annet interessant fagstoff

Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
Vannbehandling som et viktig grep for energisparing i bygg
27 oktober, 2022

Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift har du sannsynligvis aller...

God drift ved Vågen Videregående Skole
God drift ved Vågen Videregående Skole
27 april, 2022

God drift ved Vågen Videregående Skole Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hv...

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...