Biocider

Biocider er en generell betegnelse for kjemiske desinfeksjonsmidler. Biocider kan være oksiderende eller ikke-oksiderende. Alle stoffer som benyttes i biocidprodukter skal være godkjent i henhold til biocidforskriften. Dersom et biocid skal benyttes til behandling av drikkevann, skal det være godkjent av mattilsynet.


Biocider er et bredt begrep av ulike stoffer som tilsettes vannet i forbindelse med vannbehandling. Biocidene brukes til to forskjellige formål:

  • Periodevis behandling i forbindelse med rengjøring
  • Kontinuerlig eller semikontinuerlig behandling for å holde den mikrobiologiske aktiviteten under langsiktig kontroll


«Dersom biocider skal benyttes til legionellahåndtering, er det leverandørens ansvar å fremlegge dokumentasjon på biocidets virkning».

Oksiderende biocider

Oksiderende biocider benyttes primært til kontinuerlig og periodisk behandling som ledd i det rutinemessige rengjøringsprogrammet. Det kan også benyttes til desinfeksjon i nødstilfeller. Eksempler på oksiderende biocider er klor, hydrogenperoksid og ozon.

Fordeler

  • Konsentrasjonene er lett å overvåke ved hjelp av kjemiske tester, og lett å eventuelt nøytralisere.

Ulemper

  • Dersom vannet har stort innhold av organiske stoffer eller andre stoffer som er lett oksiderbare, må doseringen tilpasses dette for å ha ønsket effekt.
  • Når tilsetning stanses, vil mengden aktivt stoff forsvinne raskt. Dette medfører fare for ny oppblomstring.

Ikke-oksiderende biocider

Ikke-oksiderende biocider har en mer langvarig virkning enn oksiderende biocider, men disse vil også brytes ned over tid. Disse brukes mest til sjokkbehandling, og teknologien benyttes lite i Norge. Løsningen beskrives ikke videre.

 

Ta kontakt med fagekspertene i Kompa for videre veiledning

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
5 august, 2022

Anodisk oksidasjon Elektrolyse av vann gjør at substanser i vann gjøres om til oksiderende og/eller desinfiserende stoff...

Kobber- sølvionetilsetning
Kobber- sølvionetilsetning
5 august, 2022

Kobber- sølvionetilsetning Kobber og sølv er alge- og bakteriedrepende virkestoffer. Kobberionene ødelegger celleveggen ...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
5 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse som brukes om installasjoner i det interne vann...