Skolestart med legionellautsatte dusjanlegg

Sommeren er over og mange steder har undervisningsbygg og idrettshaller stått tomme i lengre tid. Når høstsemesteret starter vil mange tappepunkter benyttes igjen for første gang på flere måneder. Da er det en reel sannsynlighet for at Legionella kan ha etablert seg i dusjanlegget løpet av sommeren. 

Vaktmestere, byggdriftere og andre som har ansvar for tilsyn av eiendom har et spesielt ansvar for å sørge for at brukerne av bygget ikke blir utsatt for legionella.

  • Vet du om dine bygg har en utfordring med Legionella?
  • Har du bygg som har stått ubrukt en periode?
  • Er du usikker på hva du bør gjøre for å sjekke eller sikre kaldt- og varmtvannsnettet ditt?

Dette kan fagekspertene i Kompa hjelpe deg med!


Antall tilfeller av Legionella
har økt de siste årene

AdobeStock_335838560-1

De siste årene har vi sett flere funn av legionellabakterien i bygninger hvor barn og unge oppholder seg.

 Lange perioder med varmt vær, og lite bruk av tappepunkter gir spesielt godt grunnlag for vekst av legionellabakterien i sommerhalvåret. I tillegg har de to siste årene med periodevis stengte, eller redusert bruk av  bygg gitt en oppblomstring av Legionella mange steder. 

Legionella kan gi legionærsykdom, som er en alvorlig, og noen ganger dødelig type lungebetennelse. Man blir smittet av legionærsykdom ved å puste inn ørsmå vanndråper (aerosoler) som inneholder legionellabakterier. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at bygg med dusjanlegg eller andre aerosoldannende enheter, må ha på plass driftsrutiner som sørger for å redusere sannsynligheten for oppblomstring av Legionella. 


Noen tidligere legionellafunn
ved skoler i Norge

Legionellakontroll

Et program for legionellakontroll bør bygges på en risikovurdering foretatt av hele bygningen og dets rørinstallasjoner. Basert på risikovurderingen skal det etableres et oppfølgingsprogram som består av rutiner for forebygging og rutiner for ettersyn. Rutiner for forebygging består bl.a. av tiltak som sikrer at tappepunkter er i bruk samt rengjøring og desinfeksjon av dusjhoder og slanger. Rutiner for ettersyn innebærer regelmessig overvåkning av vanntemperaturer, bakterienivå, sirkulasjonspumper og ev. desinfeksjonsmiddel (der hvor dette benyttes). 

Programmet skal være utformet slik at driftspersonalet som er ansvarlig for bygningen kan være trygge på at; ved å følge programmet vil risikoen for opplomstring av vannbårne patogener være minimal.   


Fakta om legionella
  • Legionellabakterier trives best der det er vann med temperatur mellom 20-50°C og tilgang på næringsstoffer.
  • Mulige smittekilder er innretninger med aerosoldannelse som dusjanlegg, kjøletårn, boblebad osv.
  • Legionella kan forårsake alvorlig sykdom.
  • Vanlige symptomer er hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber og tørrhoste.
  • Sykdommen kan være dødelig.

Ta grep allerede i dag

Har du ansvar for bygg som har stått tomme i sommer? Skoler, barnehager, idrettshaller etc.? Da er det anbefalt å gjøre tiltak for å sikre trygt vann før byggene tas i bruk. Er du i tvil om hva som må gjøres ved dine bygg?

Vår seniorrådgiver Hanne Therese Skiri har lang erfaring i forebygging av Legionella og bistår gjerne med rådgivning rundt forebyggende rutiner, samt nødvendige tiltak dersom man har utfordring med Legionella i anlegget.

Ta kontakt med fagekspertene i Kompa for en gjennomgang av ditt legionellasikringsbehov

Annet interessant fagstoff

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Biocider
Biocider
11 oktober, 2022

Biocider Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorgani...

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
13 januar, 2023

Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften fastsetter de minstekravene som må være o...