Folkehelseinstituttets
legionellaveileder

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak for å tilfredsstille Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a.

Veilederen går i dybden på hvordan en kan utføre risikovurdering og forebygge legionellaoppblomstring og smitte. Veilederen er ikke hjemlet i noen lov, men Forskrift for miljørettet helsevern som kun setter generelle krav, henviser videre til veilederen. Det er tiltakene som beskrives i veilederen, som anses som «beste praksis» for å tilfredsstille kravene i forskriften.  

Veilederen er med andre ord ikke et myndighetskrav, men en veileder for å kunne oppfylle kravene som settes av myndighetene. Den oppdateres regelmessig av FHI.

Kommentar

Siden dette er en veileder og ikke en forskrift, er det mulig å fravike anbefalingene som gjøres i veilederen. Dersom en skal gjøre et avvik fra veilederen må det utføres andre tiltak for å tilfredsstille kravene som settes i Forskrift om miljørettet helsevern.

 

Kompa hjelper deg videre i forbindelse med oppfyllelse av myndighetskrav

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

EU Sustainable Finance Action Plan
EU Sustainable Finance Action Plan
12 mai, 2022

EU Sustainable Finance Action Plan  The Green Deal legger føringer for hvordan EU skal finansiere og investere innen for...

Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern
16 mai, 2022

Forskrift om miljørettet helsevern Forskriften er en videre presisering av folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet he...