Search

Folkehelseinstituttets
legionellaveileder

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak for å tilfredsstille Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a.

Veilederen går i dybden på hvordan en kan utføre risikovurdering og forebygge legionellaoppblomstring og smitte. Veilederen er ikke hjemlet i noen lov, men Forskrift for miljørettet helsevern som kun setter generelle krav, henviser videre til veilederen. Det er tiltakene som beskrives i veilederen, som anses som «beste praksis» for å tilfredsstille kravene i forskriften.  

Veilederen er med andre ord ikke et myndighetskrav, men en veileder for å kunne oppfylle kravene som settes av myndighetene. Den oppdateres regelmessig av FHI.

Kommentar

Siden dette er en veileder og ikke en forskrift, er det mulig å fravike anbefalingene som gjøres i veilederen. Dersom en skal gjøre et avvik fra veilederen må det utføres andre tiltak for å tilfredsstille kravene som settes i Forskrift om miljørettet helsevern.

 

Kompa hjelper deg videre i forbindelse med oppfyllelse av myndighetskrav

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Etterfylling
Etterfylling
9 mai, 2022

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anl...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskriften om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomh...