Search

Feiltrykk

Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når væskens volum endres ved endrede temperaturer. HENV. 8.2.1 Ulike væsker har ulike ekspansjonskoeffesienter, og ekspansjonssystemet skal derfor hensynta hvilken væske som benyttes i anlegget. Eksempelvis har frostvæsken etanol høyere ekspansjonskoeffesient enn vann. 

For å unngå tilførsel av luft i anlegget er det viktig at trykket til enhver tid holdes stabilt, og at det ikke forekommer undertrykk selv når anlegget er ute av drift sommerstid. 
Dersom anlegget utsettes for undertrykk kan luft suges inn via ventiler, pakkbokser, lekkasjepunkter eller feilaktig åpne luftepotter. Dersom trykket i anlegget blir for høyt vil sikkerhetsventilen utløses. Når temperaturen igjen reduseres vil trykket synke og anlegget må etterfylles med nytt oksygenholdig vann. 

Det anbefales at alle ekspansjonssystemer kontrolleres minimum en gang årlig for å opprettholde stabilt trykk.

Et stabilt trykk vil også redusere risikoen for kavitasjon. Kavitasjon inntreffer når trykket i væsken synker til under damptrykket slik at små mikrobobler dannes. Når trykket igjen øker vil mikroboblene implodere med stor kraft, og potensielt forårsake skader på rør, ventiler og pumper. Risikoen for kavitasjon er spesielt høy for myke metaller.

Gassers løselighet i væske øker med økende trykk. For høyt trykk vil derfor medføre økt løselighet for gasser som oksygen og karbondioksid som igjen kan øke korrosjonsraten.

 

Ta kontakt med Kompas fageksperter for videre bistand med ditt anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Hensikten med vannbehandling
Hensikten med vannbehandling
9 mai, 2022

Viktig med riktig vannbehandling Vannbehandling i lukkede varme- og kjølesystemer er avgjørende for å unngå korrosjon, s...

Vannbehandling ved Løren Skole
Vannbehandling ved Løren Skole
27 april, 2022

Vannbehandling ved Løren Skole Fagartikkel: Med dreven hånd tapper Espen Andresen i CEVA en flaske med mørk væske fra va...

Hva forteller fargen på vannprøven?
Hva forteller fargen på vannprøven?
24 august, 2022

Hva forteller fargen på vannprøven? For å ha kontroll på væskekvaliteten i et lukket varmeanlegg eller kjøleanlegg anbef...