Det finnes flere arter og undergrupper av Legionellabakterien og de finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett alt av overflatevann og fuktig jord.

Legionellabakterien og større konsentrasjoner

Det er hovedsakelig når bakterien oppholder seg en lengre periode i temperert, stillestående vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være potensielt sykdomsfremkallende for mennesker.

Patogene arter 

I 2015 var det registrert 59 arter av Legionella der ca. halvparten av disse var patogene for mennesker. Mesteparten kan kalles fakultative patogene som betyr at de kun er patogene for mennesker som av ulike grunner har redusert immunforsvar, eksempelvis eldre og mennesker med underliggende sykdom.

Arten Legionella Pneumophila står for ca. 90% av de registrerte tilfellene av legionellose (lungebetennelse) og mesteparten av disse tilfellene er knyttet til Serogruppe 1.

Det er dog viktig å merke seg at ved en urintest (urinantigen), så er det kun Legionella Pneumophila Serogruppe 1 som påvises. Sykdom som er forårsaket av andre legionellabakterier påvises ikke med denne metoden.

Morfologi

Legionella bakterien er en gram-negativ bakterie som måler til mellom 2 til 20 µm i lengde og 0.3-0.9 µm i bredde.

Den er aerobisk som betyr at den vokser ved tilstedeværelse av oksygen. Noen arter av bakterien er til dels pleomorfisk som vil si at bakterien kan endre morfologi (utseende), biologisk funksjon samt metode for reproduksjon i respons til miljøet de vokser i. Noen av artene kan bevege seg ved bruk av polare flageller som er en slags "hale" som bakterien bruker til bevegelse. Andre arter av bakterien er ikke bevegende. 

Fagekspertene hos Kompa kan hjelpe deg med legionellautfordringer

Annet interessant fagstoff

Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
Hvorfor er vannbehandling så viktig hos fjernvarmekundene?
5 oktober, 2022

Fjernvarme og vannbehandling Hvorfor er vannbehandling så viktig på sekundærsiden for å oppnå god varmeoverføring. Å vær...

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
16 august, 2022

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøle...

Vannhastighet
Vannhastighet
9 mai, 2022

Vannhastighet Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet.