Biocidforskriften

Forskriften om biocidholdige produkter (BPR) omhandler de nye krav til merking av produkter som er behandlet med biocider. Den europeiske forskriften om biocidholdige produkter (EU-forskrift 528/2012) trådte i kraft den 1. september 2013 og erstatter det tidligere direktivet om biocidholdige produkter (BPD). Mange av bestemmelsene er de samme, og de av våre produkter som inneholder biocider og ble godkjent i overensstemmelse med BPR, bevarer sin gyldighet.

 

Ta kontakt med Kompa så hjelper vi deg videre

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Klordioksid
Klordioksid
5 august, 2022

Klordioksid Klordioksid tilsettes vannet kontinuerlig og følger med væskestrømmen inn i anlegget. Monteres oftest på van...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
5 august, 2022

Hydrogenperoksid Metoden består av å tilsette et konsentrat av hydrogenperoksid stabilisert med sølv. Hydrogenperoksiden...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer Mikrobiologiske barrierer er en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne van...