I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. All omsetning og bruk av biocider i Norge er dermed regulert av regler og krav i EU sin biocidforordning. I tillegg til dette kommer egne bestemmelser som kun gjelder for omsetning og bruk i Norge. Det er Miljødirektoratet som er ansvarlig myndighet for biocidregelverket.

Hva er biocider?

Biocider er desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler, skadedyrmidler eller andre biocidprodukter. Disse midlene er ment for å kontrollere, drepe eller fjerne levende organismer og kan ofte ha utilsiktede effekter på miljøet der de brukes. Regelverket er derfor til for å beskytte mennesker og dyr, samt miljøet som vi lever i.

Når gjelder biocidforskriften?

Regelverket gjelder når biocidproduktet skal selges på markedet og når det skal brukes. Leverandører av slike produkter er derfor pliktet til å sette seg inn i regelverket og andre regelverk som omhandler produktet samt de aktive stoffene i biocidet. Leverandører som tilgjengeliggjør biocidprodukter på markedet har derfor et ekstra stort ansvar for å vurdere om produktene er effektive og ikke utgjør en stor risiko for brukere når de anvendes etter bruksbeskrivelsen.

 

Ta kontakt med Kompa så hjelper vi deg videre

Annet interessant fagstoff

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
25 august, 2022

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Legionellabakterier beskyttes i biofilm
Legionellabakterier beskyttes i biofilm
7 november, 2022

Biofilm er et glatt, slimaktig belegg som oppstår på fuktige overflater. Biofilmen dannes av mikrobiologiske organismer ...