Biofilm og biobegroing i lukkede energianlegg

I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I anlegg der temperaturen på vannet ligger mellom 10-40 grader ser man spesielt gode vekstforhold for bakterier. 

Dette kan være ulike bakterier, alt etter hva slags sirkulasjonsvæske som sirkulerer. Bakterier vil i alle tilfeller føre til biofilm og biobegroing om det får lov å utvikle seg. 

Biofilm forårsaker problemer

Biofilm kan forårsake en rekke driftsproblemer. Dette kan inkludere:

  • redusert varmeoverføring 
  • mikrobielt påvirket korrosjon (MIC).
  • redusert effekt av korrosjonsinhibitor på grunn av deres manglende evne til å få tilgang til røroverflater.
  • i ekstreme tilfeller redusert vanngjennomstrømning på grunn av delvis eller fullstendig blokkering av ventiler, siler etc.

I tilfeller hvor man opplever utfordringer med gulvvarmesløyfer og ujevn varmefordeling i vannbåren gulvvarme, kan for eksempel bakterievekst være årsaken til problemet.

Bakterier i biofilmen kan være opptil 3000 ganger mer motstandsdyktige mot biocider
enn bakterier som finnes fritt i vannet. Dette illustrerer hvor vanskelig det er å
eliminere mikroorganismer når de finnes i etablerte biofilmer.

Hvilke bakterier finner man oftest?

Bakteriene som forårsaker flest problemer i lukkede varme- og kjølesystemer er:

Sulfatreduserende bakterier (SRB)
Nitrittreduserende bakterier
Pseudomonader

Hvordan påvirker biofilmen energianlegget?

Biofilmen dannes ved at enkeltbakterier fester seg til overflaten av røret og formerer seg. Akkumulering av bakterier i biofilmen danner raskt en kompleks tredimensjonal struktur som er mer robust mot ytre faktorer som temperatur, mekanisk stress og endring i pH.

Slik biofilm kan eksempelvis forstyrre virkningen av korrosjonsinhibitor og føre til dannelse av anoksiske soner (soner uten oksygen). De anoksiske forholdene under biofilmen kan gi ideelle forhold for vekst av anaerobe bakterier, slik som eksempelvis sulfatreduserende bakterier som kan akselererer korrosjon og gropdannelse i metallet.

Biofilmer kan spre seg i rørsystemet ved at klumper av celler rives løs fra biofilmen, eller ved
en type "frøspredning" som frigjør individuelle celler. Dette gjør at bakterier flyter med vannstrømmen og kan feste seg til en overflate eller til en biofilm nedstrøms for det opprinnelige fellesskapet og skape nye soner med biobegroing. 

Trenger du mer informasjon om et vannbehandlingsprogram som sikrer deg mot biobegroing?

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Konduktivitet
Konduktivitet
9 mai, 2022

Konduktivitet Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm, og konduktiviteten øker med økt innhold...

Feiltrykk
Feiltrykk
9 mai, 2022

Feiltrykk Alle lukkede energianlegg har et ekspansjonssystem som skal sørge for at trykket i anlegget holdes stabilt når...

Etterfylling
Etterfylling
9 mai, 2022

Etterfylling Behov for etterfylling av vann i et lukket energianlegg er en indikasjon på feiltrykk eller lekkasjer i anl...