fagkunnskap

Biofilm

Lavtemperaturanlegg får ofte problemer med biofilm og biobegroing på grunn av de gunstige forholdene for bakterievekst som finnes der. Gulvvarmekretser er spesielt utsatte for biofilm, og selv et tynt lag vil ha merkbare konsekvenser for varmeoverføringen. 

Denne siden gir deg detaljert innsikt i forholdene som fremmer bakterievekst og utfordringene biofilm kan medføre i lavtemperaturanlegg. Konsekvensene av biofilm er merkbare for driftsansvarlige med redusert varmeffekt og økt energiforbruk. I alvorlige tilfeller kan biofilm også tette igjen ventiler, siler og filtre i anlegget og sånn sett føre til potensielle skader.

Ta kontakt med Kompa for hjelp til å forebygge og bekjempe biofilm i ditt lavtemperaturanlegg, samt sørge for optimal drift og lang levetid for systemet.

Gulvvarmeanlegg er spesielt utsatt for biofilm

Gulvvarmeanlegg spesielt utsatt

Lukkede varmeanlegg fylles gjerne opp med kommunalt tappevann. Dette vannet vil alltid inneholde en naturlig mengde bakterier, og derfor bør det også installeres et vannbehandlingsprogram som håndterer dette, allerede fra anlegget er nytt. 

Selv i helt nye anlegg vil det raskt oppstå biofilm, og gulvvarmekretser er særlig utsatt. Derfor er det nødvendig å installere et skreddersydd vannbehandlingsprogram for gulvvarmekretser, som kan sørge for at tilveksten av bakterier holdes under kontroll og sannsynligheten for etablering av biofilm vil reduseres. 

Biofilm - Innside rør sideview-1
Biofilm - Inni rør-1
Biofilm - Innside rør bend-1

Biofilm og energiforbruk

Årsaken til ujevn varmefordeling i vannbårne gulvvarmeanlegg, og tilfeller med driftsproblemer i gulvvarmesløyfer, kan ofte spores tilbake til bakterievekst og biofilm. 

Konsekvensene av slike driftsproblemer inkluderer redusert varmeavgivning, korrosjon og etterhvert redusert gjennomstrømning.

I tilfeller hvor forholdene for bakterievekst forblir gode, kan biofilm løsne og flyte fritt rundt i vannstrømmen. Da vil det ikke ta lang tid før biomasse tetter igjen ventiler, siler og filtre.

En merkbar konsekvens av dette er at pumpene  må jobbe hardere for å opprettholde sirkulasjonshastigheten i anlegget.

Hardtarbeidende pumper forbruker mer strøm og har en direkte påvirkning på energiforbruket. 

Etablert biofilm
Redusert sirkulasjon
Redusert varmeavgivning

Økte energikostnader

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Redusert varmeoverføring

Biofilm er svært varmeisolerende og selv et tynt lag med biofilm i et varmeanlegg vil redusere den termiske effekten betydelig.

Sammenlignet med et kalkbelegg av samme tykkelse er forskjellen svært merkbar.

Grafen sammenligner biofilm med kalsiumkarbonat (kalkbelegg), og viser hvordan biofilm gir et større effekttap enn et kalkbelegg av samme tykkelse.

Thomsen AF, Kjellerup BV, Olesen BH, Frølund B, Lorenzen J og Agerbæk M (2002) «Mikrobiel vækst på overflader». Dansk Kemi, 83, nr. 3

En direkte konsekvens av biofilm i anlegget, er tapet av termisk effekt fra varmeavgiverene. I slike tilfeller vil temperaturen på anlegget økes for å kompensere for dette tapet. 

Økt temperaturnivå innebærer økt energiforbruk, noe som kunne vært unngått med et riktig vannbehandlingsprogram.

Har ditt anlegg biofilm?

For å avdekke om biofilm er en utfordring ved ditt anlegg, anbefaler vi å utføre en tilstandsvurdering av anlegget med Inspektor. Vår digitale inspeksjonsløsning gjør jobben enkel for deg og sørger for at du får en nøyaktig oversikt og en utfyllende vurdering av tilstanden til ditt energianlegg.  

Prisen for en tilstandsvurdering med Inspektor er kun 3.700,- *eks mva, for hver krets. 

En løpende avtale sikrer deg også en årlig kontroll av anlegget slik at problemer kan fanges opp i en tidlig fase - før de leder til omfattende og kostbare driftsproblemer

Vannbehandlingskontroll

Klar for innsikt i eget anlegg?

  • Inspektor gir deg full innsikt i helsetilstanden til eget anlegg
  • bidrar til optimal drift
  • opprettholder forventet levetid
  • og reduserer energiforbruket

Ved å bruke Inspektor til å kartlegge anlegget, kombineres fagkunnskap og erfaring fra tusenvis av lignende anlegg. Resultatet er en innsiktsanalyse med anbefalte tiltak for optimal drift

Ved avvik, mottar du i tillegg en produktuavhengig liste over nødvendige tiltak, slik at du selv kan velge løsning og leverandør

Våre sertifiserte partnere er et trygt valg for både kartlegging og avvikshåndtering

 

Kontakt oss for et uforpliktende løsningsforslag.

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordringer avdekket ved...

Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder...

Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordning i norsk lov. All omsetning...