Search

Kurs i legionellaforebygging ved kjøletårn og skrubberanlegg

Mangelfullt vedlikehold av kjøletårn og srubberanlegg kan gi uønsket bakterievekst, og kan i verste fall føre til spredning av legionellabakterier over et større geografisk område - og forårsake et legionellautbrudd. Dette kurset er et innføringskurs i legionellakontroll med fokus på forebygging og bekjempelse av legionellaproblematikk i kjøletårn og skrubberanlegg.

Det gis en kort introduksjon om bakterien og smitte, gjeldene lovverk og overordnet om oppbygging av kjøletårn/skrubbere. Gjennom kurset vil deltakerne få oppdatert kompetanse om viktigheten av service og vedlikehold, og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

Det blir en gjennomgang av de vanligste vannbehandlingsmetodene, hvordan de virker, drift, ettersyn og HMS. Målet er at deltagerne skal få en grundig innføring i drift og kontroll av kjøletårn/skrubbere for oppfølging av forskriftskrav om legionellasikring.

Produktuavhengig tredjepart

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Kompas kurs er dermed også fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du kan oppnå best mulig legionellakontroll.

 

Aktuelt fra fagbloggen

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
27 april, 2022

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at alle bygg i Norge me...

 

Om kurset

TYPE
Bedriftsinternt/mindre grupper
MÅLGRUPPE
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om viktigheten av legionellakontroll er viktig i kjøletårn og luftskrubbere
PASSER FOR
Driftsoperatører og byggdriftere 
KRAV
Kurset krever ingen forkunnskaper, men deltagere bør ha noe teknisk kompetanse om de aktuelle innretningene.
VARIGHET
2 timer

STED
Kurset avholdes som webinar
PRIS
Kr. 2.500,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant
SERTIFISERING
I etterkant vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen
KURSHOLDER 
Hanne T. Skiri
KURSARRANGØR
Kompaskolen

KONTAKTINFORMASJON
kompaskolen@kompa.no

 

 

"Bra kurs, flott at dere pushet litt på spørsmål til deltakere for økt dialog!"

tidligere kursdeltaker vannbehandling

Meld din interesse for kurset

AdobeStock_485852079-1

Kompetanseheving

 

Etter gjennomført kurs skal deltakeren

 • Ha forståelse for hvorfor legionellakontroll er viktig i kjøletårn og luftskrubbere
 • Ha kjennskap til metoder for bekjempelse og forebygging av legionella
 • Ha kjennskap til hvordan man tar en vannprøve og følger opp eventuelle avvik
 • Ha kjennskap til tekniske utbedringer og driftsrutiner 

Kursinnhold

 • Innføring om legionellabakterien
 • Smitte og sykdom
 • Lovverk
 • Oppbygging av kjøletårn og
  skrubberanlegg
 • Hvordan forebygge eller bekjempe
  bakterievekst i kjøletårn/skrubberanlegg
 • Vannbehandlingsmetoder på markedet
 • Drifts- og ettersynsrutiner
 • Avvikshåndtering ved legionellafunn
 • HMS
 • Dokumentasjon

 

Be om et uforpliktende tilbud

Kompaskolen

Ønsker du et tilbud på kurs for din bedrift?

Gjennom Kompaskolen kan din bedrift øke kompetansen og fagkunnskapen hos deres ansatte der de er, på de kanalene de benytter, når behovet oppstår, når de har tid og kapasitet til å lære.

Våre eksperter formidler grunnleggende kunnskap om god drift av anlegg og hvordan du kan forebygge driftsproblemer, gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Kompaskolens kurs passer for driftere, driftsledere, eiendomssjefer, rørleggere og konsulenter og andre som har ansvar for daglig drift av VVS anlegg. 

kunnskap

Siste fra vår fagblogg

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Vannprøvetaking og analyse
Vannprøvetaking og analyse
9 november, 2022

Vannprøvetaking og analyse  Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne ener...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...