VARMEPUMPER
OG KLIMAANLEGG

De fleste bygg har varmepumper og klimaanlegg. Disse er underlagt en rekke forskrifter som regulerer plassering, installasjon, drift og demontering. Kompa har tre av landets mest erfarne eksperter på dette fagområdet.

Kompas rådgivere bistår med teknisk utforming, diskusjoner med leverandører, tilstandsvurderinger, risikovurderinger, utarbeiding av rutiner for drift, service og vedlikehold. Sammen kan vi finne passende og kostnadseffektive løsninger for deres anlegg, eller gjøre tredjepartsvurdering eller feilsøking i eksisterende anlegg

HURTIGVALG TJENESTER
INNEN VARMEPUMPER OG KLIMAANLEGG

Telefon.gif
ØNSKER DU AT VI RINGER DEG?
GI OSS BESKJED, SÅ RINGER VI SÅ SNART VI KAN!

Takk for innsendingen din!

 

RÅDGIVNING
VARMEPUMPER OG KLIMAANLEGG

Nye klimaanlegg og varmepumper vil ha lengre levetid enn dagens HFK-kuldemedier. HFK-kuldemedier er sterke klimagasser, er regulert i F-gassforordningen og er under utfasing. Hvis dere i dag benytter HFK-kuldemedier bør dere planlegge en fremtid uten dem.

Et fremtidssikkert kuldemedium er klimavennlig og tilgjengelig til en fornuftig pris i hele anleggets levetid.

En praktisk kuldemediestrategi er viktig for å ha velfungerende klimaanlegg og varmepumper i fremtiden. De ulike kuldemediene går ikke om hverandre. Et bytte av kuldemedium betyr ofte lavere ytelse og høyere energiforbruk, eller at en i verste fall må skrote anlegget og investere i nytt.

Kompas rådgivere kan evaluere dine klimaanlegg og varmepumper for å avgjøre om det er mulig å bytte til et mer klimavennlig kuldemedium og hvordan det skal gjøres. Vi kan også anvise gode rutiner for lekkasjekontroll og tiltak for å minimere risiko for lekkasjer og derved spare bedriften for driftsavbrudd og utgifter til nytt kuldemedium.

VÅRE RÅDGIVERE
INNEN VARMEPUMPER OG KLIMAANLEGG

Z72_7330_pp_edited_edited.jpg

HANS M. MØLLER

SIVILINGENIØR VVS
 

SENIORRÅDGIVER

AND_1435-2_pp2.jpg

DAVID ZIJDEMANS

SIVILINGENIØR VVS
 

SENIORRÅDGIVER

AND_1424-2_pp_edited_edited.jpg

GERT NIELSEN

MASKININGENIØR 
 

SENIORRÅDGIVER 

 

INSPEKSJON
VARMEPUMPER OG KLIMAANLEGG

Ved oppføring av nytt klima- eller varmepumpeanlegg, og ved endringer i eksisterende anlegg, skal det derfor på forhånd være utført en risikoanalyse som identifiserer de uønskede hendelsene som kan oppstå og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

For eksisterende anlegg skal det gjennomføres systematisk kartlegging av farer og uønskede hendelser, jf. Internkontrollforskriften § 5. Analysens omfang vil variere, avhengig av anleggets kompleksitet, størrelse og omgivelser. Analysen må omfatte forhold under bygging, drift og vedlikehold.

Eier eller bruker skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene til risikovurdering er oppfylt. Risikovurderingen skal kunne fremlegges ved et tilsyn eller i kjølvannet av en ulykke. Derfor skal dokumentasjonen være lett tilgjengelig og den som opererer eller vedlikeholder anlegget må være orientert om innholdet i dokumentasjonen.

SEND OSS ET SPØRSMÅL
ELLER BE OSS RINGE DEG! 

Takk for innsendingen din!