Image by Handy Wicaksono

Markedets fremste fagmiljø innen vannbehandling i lukkede energianlegg

Vannbehandling i lukkede energianlegg er kritisk for optimal drift og lave energikostnader! 

Vann og frostvæsker har en avgjørende funksjon som energibærer i alle lukkede energianlegg. For at væsken skal kunne frakte energien er vi imidlertid avhengige av at væsken er ren.

Når væsker i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Over tid vil disse prosessene gi driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene. Det er derfor avgjørende at alle anlegg har et komplett og oppdatert vannbehandlingsprogram. 

Vi fremmer vannbehandling nasjonalt og internasjonalt

De to Komparådgiverne Van Ha Doan og Maria Råken sitter begge i den europeiske arbeidsgruppen CEN/TC228/WG1 General performance requirements of heating systems and subsystems in buildings.

 

Arbeidet har som hensikt å inkludere og oppdatere vannbehandling i nye og eksisterende europeiske standarder for varme- og kjøleanlegg i bygg.

Vi er derfor alltid oppdatert på gjeldende krav og retningslinjer for vannbehandling både nasjonalt og internasjonalt.

Norges ledende fagmiljø innen vannbehandling

Van Ha Doan har jobbet med vannbehandling på en rekke ulike typer anlegg i hele sin aktive yrkeskarriere. Denne kompetansen deler han jevnlig i kurs og seminar og han bygger nå opp et sterkt vannkjemi miljø i Kompa. Sammen utgjør dette et sterkt rådgiverteam som kan bistå med: 

 

  • Prosjektering og kravspesifikasjoner

  • Væskeanalyse og vurdering av væskekvalitet

  • Tilstandsvurdering og feilsøking

  • Valg av vannbehandling 

  • Utarbeiding av rutiner for drift og ettersyn

  • Prosjektledelse ved avvikshåndtering

  • Kurs og kompetanseheving

Vi finner de beste løsningene for dine anlegg

RÅDGIVERE INNEN VANNBEHANDLING

MARIA RÅKEN
Sivilingeniør

Miljøteknologi/kjemi

E-post

Tlf. 911 14 820

HELENE KOWOLLIK
Sivilingeniør industriell 
kjemi

og bioteknologi

E-post

Tlf. 909 90 026

Kartlegging + væskeanalyse

Tilstandsvurdering

Håndtering av avvik

Vannbehandling

Drifts- og vedlikeholdsprogram

Kom i gang med et vannbehandlingsprogram!

Opplever du driftsproblemer eller økte energikostnader? Er du usikker på om du har tilstrekkelig god vannbehandling for å drifte dine varme- og kjøleanlegg optimalt? Kompa hjelper deg i gang! 

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og/eller væskeanalyse med påfølgende tilstandsvurdering.

 

Ut i fra tilstandsvurderingen gis det råd rundt avvikshåndtering, justering eller etablering av vannbehandling og til sist et program for drift og vedlikehold. 

Til sist kan vi bistå med opplæring av lokalt driftspersonell - slik at de har kunnskap nok til den daglige drift og ettersyn. 

Ta kontakt her, så avtaler vi videre prosess med deg

Kontroller væskekvaliteten enkelt med en væskeanalyse

En væskeanalyse benyttes til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikten, eller om det bør gjøres endringer i vannbehandling og rutiner. 

Vi anbefaler å ta væskeanalyser minimum én gang årlig for å avdekke eventuelle avvik i tide.

Når prøven er ferdig analysert mottar du en komplett væskeanalyserapport med tilstandsvurdering og anbefalte tiltak. Alle våre væskeanalyser kvalitetssikres av rådgivere med ​spesialkompetanse innen vannkjemi. 

Les mer om hvordan du utfører en væskeanalyse her.

Glass Møterom

Kurs innen vannbehandling

Gjennom Kompaskolen kan vi besørge opplæring av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen.  Se vår kurskalender for informasjon om kommende kurs. Vi skreddersyr også kurs for din bedrift eller organisasjon.  

Etter endt kurs skal man ha en god forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging. I kurset gjennomgås hvilke konsekvenser det kan g å ikke ha god vannbehandling

Ta kontakt på e-post om du ønsker mer informasjon om våre kurs eller skreddersydde kurs for deres bedrift eller organisasjon.