Image by Handy Wicaksono

Markedets fremste fagmiljø innen vannbehandling i lukkede energianlegg

Vannbehandling i lukkede energianlegg er kritisk for optimal drift og lave energikostnader! 

Vann og frostvæsker har en avgjørende funksjon som energibærer i alle lukkede energianlegg. For at væsken skal kunne frakte energien er vi imidlertid avhengige av at væsken er ren.

Når væsker i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Over tid vil disse prosessene gi driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene. Det er derfor avgjørende at alle anlegg har et komplett og oppdatert vannbehandlingsprogram. 

Vi jobber for å fremme vannbehandling nasjonalt og internasjonalt

De to Komparådgiverne Van Ha Doan og Maria Råken sitter begge i den europeiske arbeidsgruppen CEN/TC228/WG1 General performance requirements of heating systems and subsystems in buildings.

 

Arbeidet har som hensikt å inkludere og oppdatere vannbehandling i nye og eksisterende europeiske standarder for varme- og kjøleanlegg i bygg.

Vi er derfor alltid oppdatert på gjeldende krav og retningslinjer for vannbehandling både nasjonalt og internasjonalt.

Kontroller væskekvaliteten enkelt med en væskeanalyse

En væskeanalyse benyttes til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikten, eller om det bør gjøres endringer i vannbehandling og rutiner. 

Vi anbefaler å ta væskeanalyser minimum én gang årlig for å avdekke eventuelle avvik i tide.

Når prøven er ferdig analysert mottar du en komplett væskeanalyserapport med tilstandsvurdering og anbefalte tiltak. Alle våre væskeanalyser kvalitetssikres av rådgivere med ​spesialkompetanse innen vannkjemi. 

Les mer om hvordan du utfører en væskeanalyse her.

Norges ledende fagmiljø innen vannbehandling

Cand. scient. i kjemi, Van Ha Doan har jobbet med vannbehandling på en rekke ulike typer anlegg i hele sin aktive yrkeskarriere. Denne kompetansen deler han jevnlig i kurs og seminar og han bygger nå opp et sterkt vannkjemi miljø i Kompa. Sammen utgjør dette et sterkt rådgiverteam som kan bistå i alt fra prosjektering og kravspesifikasjoner, via tilstandsvurderinger og feilsøking, valg av vannbehandling, til utarbeiding av rutiner for drift og ettersyn. 

Kurs innen vannbehandling

Gjennom Kompaskolen kan vi besørge opplæring av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen.  Se vår kurskalender for mer informasjon. Vi skreddersyr også kurs for din bedrift eller organisasjon.  

Ta kontakt på kompaskolen@kompa.no om du ønsker mer informasjon om våre kurs

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png