Analyse i forbindelse med vannbehandling

En væskeanalyse benyttes til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikten, eller om det bør gjøres endringer i vannbehandling og rutiner. 

Vi anbefaler å ta væskeanalyser minimum én gang årlig for å avdekke eventuelle avvik i tide.

Opplever du driftsproblemer eller økte energikostnader? Er du usikker på om du har tilstrekkelig god vannbehandling for å drifte dine varme- og kjøleanlegg optimalt? Vi i Kompa hjelper deg. ​

Når væske i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Over tid vil disse prosessene gi driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene. Det er derfor avgjørende at alle anlegg har et komplett og oppdatert vannbehandlingsprogram. 

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og/eller væskeanalyse samt en tilstandsvurdering. Ut i fra tilstandsvurderingen gis det råd rundt avvikshåndtering, justering eller etablering av vannbehandling og et program for drift og vedlikehold. 

Ta kontakt om væskeanalyse

Kompa kunnskap

Relevante innlegg fra bloggen

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
9 mai, 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...

Materialer og materialegenskaper
Materialer og materialegenskaper
9 mai, 2022

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike eg...

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Kvalitetssikring av prosjektet Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket energianlegg.  Rørentrepre...