Search

Tredjeparts-vurdering

Kom i gang med et vannbehandlingsprogram!

Opplever du driftsproblemer eller økte energikostnader? Er du usikker på om du har tilstrekkelig god vannbehandling for å drifte dine varme- og kjøleanlegg optimalt? Kompa hjelper deg i gang! 

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og/eller væskeanalyse med påfølgende tilstandsvurdering. 

Ut i fra tilstandsvurderingen gis det råd rundt avvikshåndtering, justering eller etablering av vannbehandling og til sist et program for drift og vedlikehold. 

Til sist kan vi bistå med opplæring av lokalt driftspersonell - slik at de har kunnskap nok til den daglige drift og ettersyn. 

Ta kontakt om tredjepartsvurdering

Kompa kunnskap

Relevante innlegg fra bloggen

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
28 oktober, 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...