Tredjeparts-vurdering

Kom i gang med et vannbehandlingsprogram!

Opplever du driftsproblemer eller økte energikostnader? Er du usikker på om du har tilstrekkelig god vannbehandling for å drifte dine varme- og kjøleanlegg optimalt? Kompa hjelper deg i gang! 

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og/eller væskeanalyse med påfølgende tilstandsvurdering. 

Ut i fra tilstandsvurderingen gis det råd rundt avvikshåndtering, justering eller etablering av vannbehandling og til sist et program for drift og vedlikehold. 

Til sist kan vi bistå med opplæring av lokalt driftspersonell - slik at de har kunnskap nok til den daglige drift og ettersyn. 

Ta kontakt om tredjepartsvurdering

Kompa kunnskap

Relevante innlegg fra bloggen

Oksygenbarrierer i plastrør
Oksygenbarrierer i plastrør
9 mai, 2022

Oksygenbarrierer i plastrør Mange tenker kanskje at plastrør er tette, men det er ikke helt riktig. Plastrør slipper nem...

Materialer og materialegenskaper
Materialer og materialegenskaper
9 mai, 2022

Hvilke materialer benyttes i lukkede energianlegg? I lukkede energianlegg benyttes en lang rekke materialer med ulike eg...

Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
Kvalitetssjekk ved prosjektering av et lukket energianlegg
9 mai, 2022

Kvalitetssikring av prosjektet Det er mange hensyn som må taes ved prosjektering av et lukket energianlegg.  Rørentrepre...