Få oversikt og innsikt

En kartlegging med Inspektor avdekker om både væskekvaliteten og vannbehandlingen ved ditt varme- eller kjøleanlegg følger anbefalingene gitt i den nasjonale veilederen

Inspektor

3.700,- per krets 
ekslusive kartlegging og merverdiavgift

Inkludert i leveransen:

  • Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
  • Statusrapport med anbefalte tiltak
  • Tilgang til vårt innsiktsverktøy
  • Årlig oppfølging av ditt anlegg

Inspektor

Hvordan fungerer det?

Etter du har sendt inn skjemaet vil du motta et uforpliktende tilbud fra oss

Ved akspet av tilbud vil ønsket partner ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for kartlegging av ditt anlegg

Dernest får du tilgang til rapport og dashbord med status på væskekvaliteten ved ditt anlegg

Dersom det avdekkes avvik vil du i tillegg få produktuavhengige anbefalinger i tråd med nasjonal veileder.

På denne måten får du et godt beslutningsgrunnlag til å vurdere om det bør gjøres tiltak - og hvilke tiltak du bør prioritere

Inspektor

Hva du kan forvente?

Reduserte  energikostnader

Økt effekt på anlegget

Færre driftsutfordringer

Mer bærekraftige bygg

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Innsikt

Aktuelt fra bransjen