Search
Kompa AS - fjernvarme illustrasjon
Vannbehandlingskontroll

Hvordan fungerer fjernvarme?

Enkelt sagt er fjernvarme en form for energisystem hvor energien til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted. 

I Norge er det vanligst å benytte avfallsforbrenning, flisfyringsanlegg, spillvarme og varmepumper til denne typen oppvarming. Til transport av energien fra energianlegget benyttes et fjernvarmenett. Dette er en lukket rørsløyfe hvor varmt vann sirkulerer til forbrukerne og avgis der før det returnerer til energikilden for å bli varmet opp igjen. 

Energien overføres fra fjernvarmevannet til kundene via en varmesentral med varmevekslere til kundens varmeanlegg. 

Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere. 

For fjernvarmekunder er det viktig å vite at god væskekvalitet på sekundærsiden (kundesiden) er avgjørende for å kunne oppnå effektiv overføring av varme fra fjernvarmenettet. 

Fjernvarme begreper

For å forstå den videre tematikken benyttes det begreper det kan være greit å gjøre seg kjent med:

Primærsiden

Fjernvarmeleverandøren leverer fjernvarme til kundene gjennom sitt distribusjonsnett, primærsiden. Primærsiden overfører varme til sekundærsiden via varmevekslere. Drift og vedlikehold av primærsiden er fjernleverandøren sitt ansvar.

Sekundærsiden

Der hvor varmen avgis (fra primærsiden), enten det er et borettslag, sameie, offentlig bygg eller næringsbygg, omtales som sekundærsiden.
Rent teknisk omfatter sekundærsiden byggets rørnett, pumper og annet utstyr installert for distribusjon av varme internt. 

Varmesentral

Varmesentralen er fjernvarmeleverandørens sentral der hvor vann varmes opp ved hjelp av en energikilde. Det kan være avfallsforbrenning, gass, olje, flis, strøm eller overskuddsvarme fra industri. Ut fra varmesentralen sendes det oppvarmede vannet igjennom isolerte rør (primærsiden) frem til abonnentene (sekundærsiden) hvor varmen avgis ved varmevekslere i hvert bygg.

Kundesentral

En kundesentral består av en eller flere varmevekslere der energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens varmeanlegg.
Kundesentralen kan sammenlignes med et sikringsskap for elektrisitet. Her tilkobles fjernvarmenettet, her fordeles energien rundt i bygget, og her måles den energimengde som forbrukes og faktureres for.

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

Vannbehandlingskontroll

To identiske bygg - ulik energieffektivitet

I illustrasjonen til høyre ser vi to identiske bygninger som mottar fjernvarme fra den samme leverandøren.

Vi ser at energieffektiviteten er meget forskjellig i de to byggene, til tross for at de er utstyrt med identiske varmeanlegg.

Så hvorfor er det så stor forskjell mellom disse?

 

 

 

 

Vannet på sekundærsiden er svaret

Lav energieffektivitet - Fjernvarme

Lav energieffektivitet

I bygget til venstre er vannet i byggets energianlegg skittent, overflatene urene og vannet får dermed en vanskelig jobb med å transportere energien rundt i bygget.

Resultatet blir at energien fra fjernvarmen ikke overføres til bygningen. Sirkulasjonsvæsken i bygget energianlegg frakter derfor kaldere vann gjennom bygget. I tillegg avleverer ikke vannet energien godt nok rundt i byggets varmeavgivere slik at væsken som kommer tilbake til varmeveksleren er varmere enn den ville vært om energien ble avlevert effektivt. 

I slike tilfeller vil beboerne oppleve kalde rom og trolig benytte seg av supplerende varmekilder, slik som elektriske ovner eller vedfyring.

Dette kan få kunden til å tro at fjernvarmeleverandøren ikke leverer nok varme!

Høy energieffektivitet - Fjernvarme

Høy energieffektivitet

I bygget til høyre er det helt rene overflater fordi kunden har et komplett vannbehandlingsprogram og følger opp dette nøye. Vannet kan derfor oppta energien fra fjernvarmen og sirkulere dette effektivt rundt i bygget.  Resultatet blir et varmt og koselig bygg, uten behov for supplerende oppvarmingskilder. 


Supplerende elektriske varmekilder

Dersom beboerne ikke opplever at det sentrale varmeanlegget avgir nok varme, enten det er hjemme eller på kontoret, vil beboerne ofte finne egne løsninger for oppvarming. 

Det de velger er ofte elektriske alternativer som for eksempel vifteovner eller panelovner. 

Begrunnelsen er alltid den samme; det er kaldt i bygget og selv om det er installert sentralvarme og dette går på fjernvarmeanlegget - så får vi fortsatt ikke opp temperaturen i rommet.

AdobeStock_237942591-1
Vannbehandlingskontroll

Digital vannbehandlingskontroll fra Kompa

Fjernvarmeleverandørene har ofte svært gode rutiner for vannbehandling. Vannet i fjernvarmenettet skal tross alt levere energi fra varmesentralen til forbrukerne så effektivt som mulig. Problemet oppstår derfor som oftest på sekundærsiden hvor vi finner borettslag, sameier, offentlig bygg eller næringsbygg, dersom disse ikke har kontroll på væskekvaliteten. 

For å avdekke om anlegget ditt fungerer optimalt kan du benytte Inspektor til å gjennomføre en kartlegging av anlegget. En del av denne kartleggingen innebærer å sende en vannprøve til laboratorium. Kompa kobler dataene og prøvesvarene med innsikt og fagkompetanse for å gi deg de beste rådene for optimal vannbehandling ved ditt anlegg. På denne måten sikrer du at riktig behandling blir valgt og unngår driftsutfordringer og reduserer drifts- og energikostnader.

Det er bra for deg, bra for brukerne av bygget og ikke minst - bra for miljøet!

 

Inspektor only phone device
Vannbehandlingskontroll

Kompas løsning i tre enkle steg

1 segeoe green

Digital kartlegging

Med Kompas digitale verktøy, Inspektor, kan du kartlegge dine anlegg, ta vannprøve og bestille væskeanalyse ved akkreditert laboratorium - uten penn og papir.

Løsningen er enkel å ta i bruk og krever ingen spesielle IT-ferdigheter.

2 segeo green

Produktuavhengig vurdering

 

Kompa leverer en tilstandsvurdering på ditt anlegg. Vi kobler dataene med vår innsiktsdatabase og fagkompetanse for å gi deg de beste rådene for optimal vannbehandling. Ved avvik får du produktuavhengige anbefalinger for å sikre optimalt drift.

3 segeo green

Sikre optimal drift over tid

Kompas eksperter bistår med faglig rådgivning og prosjektledelse ved avvik. 

Bruk Inspektor til å sikre at dine anlegg fungerer optimalt over tid.

 

 

Vannbehandlingskontroll

Start med en vannprøve!

Kontaktskjema

Kompa kompetansepartner

Noen kunder som allerede benytter Inspektor

Vannbehandlingskontroll

Andre tjenester innen vannbehandlingskontroll

kompa kunnskap

Kunnskap innen vannbehandling

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
28 oktober, 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...