Fjernvarme

Hvordan fungerer det?

Enkelt sagt er fjernvarme en form for energisystem hvor energien til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted. I Norge er det vanligst å benytte avfallsforbrenning, flisfyringsanlegg, spillvarme eller varmepumper til å produsere fjernvarme

For å transport energien fra energianlegget benyttes det et fjernvarmenett. Dette er en lukket rørsløyfe hvor varmt vann sirkulerer til forbrukerne hvor energien avgis, før det returnerer til energikilden for å bli varmet opp igjen 

Hos kunden overføres energien fra fjernvarmevannet via en varmesentral  til kundens interne varmeanlegg. Dette er som regel vannbaserte oppvarmingssystemer hvor varmen avgis i bygget via radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri

Kunden kan styre varmen i bygget med termostater og forbruket registreres med energimålere 

For at fjernvarmekundene skal få best mulig utbytte av energien som leveres er det avgjørende at væskekvaliteten i deres interne varmeanlegg er god

Kompa AS - fjernvarme illustrasjon

Fjernvarmebegreper

Det kan være greit å gjøres seg kjent med noen begreper for å forstå den videre tematikken

Primærsiden

Primærsiden er der hvor varmen avgis fra. Fjernvarmeleverandøren leverer fjernvarme til kundene gjennom sitt distribusjonsnett. Drift og vedlikehold av primærsiden er fjernvarmeleverandøren sitt ansvar

Sekundærsiden

Sekundærsiden er der hvor varmen avgis. Dette kan være alt fra borettslag, sameier, private/offentlig bygg eller næringsbygg

Primærsiden overfører varme til sekundærsiden via varmevekslere installert på sekundærsiden

Rent teknisk omfatter sekundærsiden byggets rørnett, pumper og annet utstyr installert for distribusjon av varme internt

Varmesentral

Der hvor vannet varmes opp ved hjelp av en energikilde omtaler vi som varmesentralen

Hos fjernvarmeleverandøren varmes i varmesentralen opp av energikilder slik som avfallsforbrenning, gass, olje, flis, strøm eller overskuddsvarme fra industri

Ut fra varmesentralen sendes det oppvarmede vannet igjennom isolerte rør frem til abonnentene hvor varmen avgis ved varmevekslere i installert hvert bygg

Kundesentral

En kundesentral består av en eller flere varmevekslere der energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens varmeanlegg

I kundesentralen tilkobles fjernvarmenettet, derfra fordeles energien rundt i bygget, og sentralen benyttes til å måle den energimengde som forbrukes og faktureres

fjernvarme

Energieffekt

To like bygg med identiske varmevekslere - men helt ulik energieffekt?

Animasjonen viser to bygg med identiske vannbårne varmeanlegg som mottar fjernvarme fra det samme fjernvarmenettet

Vi ser at energieffektiviteten er svært forskjellig i de to byggene, til tross for at de er utstyrt med identiske varmeanlegg

Så hvorfor er det så stor forskjell i energieffekten?
Vannet på sekundærsiden er svaret

FJERNVARME

Høy energieffekt

Fjernvarmekunden i bygget til høyre har et komplett vannbehandlingsprogram og følger opp dette nøye. Energianlegget har derfor rene overflater og vannet kan dermed overføre energien fra fjernvarmen på en effektiv måte og avgi dette i byggets varmeavgivere

Resultatet blir et varmt og komfortabelt bygg, uten behov for supplerende oppvarmingskilder

energieffekt høy-1
Fjernvarme - Lav energieffekt
Fjernvarme

Lav energieffekt

I bygget til venstre er vannet i byggets energianlegg forurenset og partikler har festet seg til overflatene i komponentene. Vannet får dermed en vanskelig jobb med å transportere energien effektivt rundt i bygget

Resultatet blir at energien fra fjernvarmen ikke overføres til bygningen slik den skal, og byggets varmeavgivere vil heller ikke gi tilstrekkelig effekt. I slike tilfeller vil beboerne oppleve kalde rom og trolig benytte supplerende, elektriske varmekilder for å oppnå ønsket innetemperatur

FJERNVARME

Supplerende elektriske varmekilder

Dersom beboerne ikke opplever at det sentrale varmeanlegget avgir nok varme, enten det er hjemme eller på kontoret, vil brukerne ofte finne alternative løsninger for oppvarming

Det vanligste er å benytte elektriske alternativer slik som vifteovner eller elektriske panelovner. Med økende energipriser er dette en dyr og unødvendig løsning. Med et velfungerende varmeanlegg vil slike løsninger også være unødvendig

AdobeStock_237942591-1
Vannbehandlingskontroll med Inspektor
inspektor

Vannbehandlingskontroll

Fjernvarmeleverandørene har ofte svært gode rutiner for vannbehandling. Vannet i fjernvarmenettet skal tross alt levere energi fra varmesentralen til forbrukerne så effektivt som mulig

Problemene oppstår som oftest på sekundærsiden hvor vi finner næringsbygg, offentlig bygg, borettslag og sameier uten et tilstrekkelig vannbehandlingsprogram

For å avdekke om anlegget ditt fungerer optimalt kan du benytte Inspektor til å gjennomføre en kartlegging av anlegget. En del av denne kartleggingen innebærer å sende en vannprøve til analyse

Fagekspertene hos Kompa vurderer disse dataene opp mot vår innsikt og fagkompetanse for å gi deg en grundig tilstandsvurdering av væskekvaliteten og tilstanden ved ditt varmeanlegg

Dersom vi identifiserer avvik vil du også få produkt- og leverandøruavhengige anbefalinger om tiltak som bør iverksettes

Inspektor

Hvordan komme i gang?

Enten du ønsker å gjennomføre kartlegging på egenhånd eller benytte en av våre sertifiserte partnere vil Kompas digitale verktøy gjør det enkelt å kartlegge anlegget, foreta vannprøve og bestille analyse

Inspektor gir deg full status på eget anlegg og innsikt i energieffekt og eventuelle avvik

Vår fagkompetanse har du alltid tilgjengelig, enten direkte
eller via våre sertifiserte partnere, som benytter Kompa som sin rådgivende fagavdeling

Et velfungerende varmeanlegg
med et optimalt vannbehandlingsprogram vil gi:

  • Lavere driftskostnader
  • Mindre nedetid
  • Lavere energikostnader
  • Høyere energieffekt
  • Fornøyde brukere

SERTIFISERTE PARTNERE

Kvalitetssikret samarbeidspartner

Håndplukkede personer, hos utvalgte bedrifter
har fått muligheten til å sertifisere seg gjennom vårt partnerprogram

Våre sertifiserte partnere benytter vår innovative kartlegging- og innsiktsløsning til å levere skreddersydde tjenester innen vannbehandlingskontroll og/eller legionellakontroll

Vi har kvalitetssikret våre sertifiserte partnere og vet
de vil levere førsteklasses service med en grundig
faglig tilnærming

AdobeStock_327805003-1
Inspektor

Fornøyde kunder

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Engasjerende fagartikler

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...