Search
Inspektor

3.500,-

årsabonnement per lukkede energianlegg

  • Feature Lisens og lagring av data i sky
  • Feature Væskeanalyse ved akkreditert laboratorium
  • Feature Rapport med tolkning, vurdering og anbefalte tiltak
  • Feature Tilgang til anleggsinformasjon, trender og historikk

* eks mva

Bestill vannbehandlingskontroll

Slik fungerer det

Med Kompas digitale verktøy, Inspektor, kartlegges dine lukkede varme- og kjøleanlegg og væskeprøveanalyser bestilles hos akkreditert laboratorium. 

Vannbehandlingskontroll

  • Digital kartlegging av vannbehandlingsprogrammet
  • Væskeprøveanalyse
  • Rapport med vurdering og anbefalte tiltak
  • Full oversikt og status i dashbord i Inspektor

Få oversikt og innsikt med vannbehandlingskontroll fra Kompa

Opplever du driftsproblemer eller økte energikostnader ved ditt energianlegg?
Er du usikker på om du har tilstrekkelig god vannbehandling for å drifte dine varme- og kjøleanlegg optimalt?

Begynn med en vannbehandlingskontroll og få en tilstandsvurdering av ditt energianlegg!

​Når væsken i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Over tid vil disse prosessene gi driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene. Det er derfor avgjørende at alle anlegg har et komplett og oppdatert vannbehandlingsprogram. 

En vannbehandlingskontroll benyttes til å gi deg en tilstandsvurdering av ditt energianlegg. Kontrollen avdekker om eksisterende vannbehandlingsprogram fungerer etter hensikt, eller om det bør gjøres endringer i vannbehandling og rutiner.

Kompa anbefaler å ta du gjennomfører en vannbehandlingskontroll minimum én gang årlig for å følge utviklingen til anlegget og avdekke eventuelle avvik i tide.

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og gir deg en tilstandsvurdering av ditt anlegg. Ut i fra tilstandsvurderingen gi vi deg produkt- og leverandøruavhengige anbefalinger rundt avvikshåndtering, justering eller etablering av vannbehandling, samt et program for videre drift og vedlikehold. 

På denne måten kan du selv velge hvilken leverandør du ønsker å benytte basert på skreddersydde fagelige vurderinger fra Kompa!

 

Kompa kunnskap

Relevante innlegg fra bloggen

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
28 oktober, 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...