vannbehandlingskontroll

Energieffektivisering av bygg

Bygg og anlegg står for en stor andel av klimagassutslippene, og energibruken i bygninger utgjør omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge

Med stadig flere timer innendørs, er det å bruke energien mer effektivt viktigere enn noensinne

FNs klimapanel har uttalt at potensialet for energieffektivisering av bygg er stort og det enkleste og mest lønnsomme vil være  å redusere energiforbruket til bygningers oppvarming og nedkjøling

Det finnes mange enkle tiltak som kan gjennomføres for å redusere utslipp og energiforbruk, men ett tiltak som ofte blir glemt er optimal vannbehandling i byggets energianlegg

Inspektor - Energieffektivisering av bygg
Vannbehandlingskontroll

Hva er utfordringene?

Velfungerende energianlegg er avgjørende for funksjonen til et energianlegg, og riktig vannbehandling skal sørge for effektivt og økonomisk drift

Når luft, korrosjon og sedimentering påvirker væsken i anlegget, vil du imidlertid raskt oppleve ubalanse i systemet. Komponenter slites raskt ned, driftsstans skjer hyppigere og energiutgiftene øker. Over tid vil dette resultere i høye kostnader for energi og drift, samt en reduksjon i levetiden til anleggets komponenter

Ved å følge et komplett vannbehandlingsprogram, kan man unngå disse utfordringene og sikre optimal drift og effektivitet over tid

La oss hjelpe deg med å finne den beste løsningen for dine behov og opprettholde optimal ytelse i dine lukkede anlegg

inspektor

Løsningen er skybasert

Vi har utviklet Inspektor, en revolusjonerende skybasert inspeksjonstjeneste for vannbehandlingskontroll. Benytt Inspektor til å sikre bærekraftig drift av dine bygg

Med Inspektor kan du enkelt få en tilstandsvurdering av ditt energianlegg og avdekke om eksisterende vannbehandlingsprogram fungerer etter hensikten

Løsningen lar deg følge opp anleggene årlig, slik at du kan avdekke eventuelle avvik i tide og dermed unngå unødvendige kostnader og driftsproblemer

Inspektor lar deg også følge statusen til anlegget og viser historisk innsikt og trender

Inspektor - Løsningen er skybasert

Løsningen i tre enkle steg

Kartlegging

Kartlegging

Inspektor gjør det enkelt å kartlegge anlegget og innhente nødvendig data

Kartlegging av anlegget kan utføres av eget driftspersonell etter gjennomført kurs, eller ved hjelp av en av våre sertifiserte partnere

Slik er du sikret at kartlegging blir utført av kompetente fagfolk som kjenner til de beste metodene for å oppnå optimal vannbehandling

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering

Kompa gir deg en grundig og upartisk vurdering av tilstanden til dine anlegg, og gir deg anbefalinger for hvordan du kan optimalisere driften

Hvis det avdekkes avvik, vil du få en prioritert liste med anbefalinger for å sikre at anleggene fungerer på optimalt nivå

Med Inspektor vil du også ha full oversikt over statusen på anleggene dine i et oversiktlig og enkelt dashboard

Optimal drift

Optimal drift

Inspektor gir deg en oversiktlig visning av anleggets tilstand, og gir deg anbefalte tiltak, i prioritert rekkefølge, for å sikre optimal drift

Ved å følge opp anlegget jevnlig og implementere anbefalte tiltak, kan du forbedre anleggets effektivitet og redusere driftskostnadene 

Med Inspektor kan du følge med på utviklingen over tid og identifisere eventuelle negative trender, slik at du kan iverksette proaktive tiltak før det blir et større problem

Kvalitetssikret samarbeidspartner

Kompa tilbyr et partnerprogram for nøye utvalgte bedrifter, hvor deres ansatte får mulighet til å bli sertifisert innen vannbehandlingskontroll ved bruk av Inspektor

Våre sertifiserte partnere kan gjennomføre kartlegging av dine
anlegg, og tilby skreddersydde løsninger for service og
oppfølging av avvik, med en grundig faglig tilnærming

Vi kvalitetssikrer våre partnere for å sikre at du får den beste
opplevelsen og de resultatene du skal ha

Kvalitetssikret samarbeidspartner
Vannbehandlingskontroll

Fordeler med vår løsning

Økt effekt på anlegget

Mer bærekraftige bygg

Færre driftsutfordringer

Reduserte energikostnader

Vannbehandlingskontroll

Klar til å komme i gang?

Inspektor gir deg full kontroll over dine energianlegg og vil sikre optimal drift, øke levetiden og redusere energiforbruket

Våre erfarne rådgivere hjelper deg med å kartlegge tilstanden til anleggene, og gir deg skreddersydde anbefalinger for å optimalisere driften og muligheten til å velge de mest optimale løsningene for hvert enkelt anlegg

Inspektor sparer deg tid og penger, samtidig som den sikrer en optimal drift av dine energianlegg

Send oss en henvendelse så vil vi kontakte deg med et uforpliktende løsningsforslag

Aktører som allerede benytter Inspektor

The Well
Aspelin Ramm
Statsbygg
Höegh Eiendom
Malling & Co.
Stavanger kommune
Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Oslobygg KF
Ullensaker kommune
Bærum kommune
Rogaland fylkeskommune
Koteng
vannbehandlingskontroll

Andre tjenester innen vannbehandlingskontroll

Rådgivning

Rådgivning

og prosjektledelse

 

Vi har en grundig tilnærming til dine utfordringer og sørger for skreddersydde løsninger tilpasset dine problemstillinger

Våre fageksperter gir deg skreddersydde anbefalinger som sikrer forbedring av drift og reduksjon av kostnader på sikt


Rådgivning

Bestill prøveflasker

Bestill prøveflasker

for vannbehandlingsanalyse

 

Vi tilbyr bestilling av profesjonelt utstyr for prøvetaking og tilhørende analyse av vannprøver

Med vår ekspertise kan du være trygg på at analysene utføres på en pålitelig og nøyaktig måte

Bestill vannprøveflasker

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Engasjerende fagartikler

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...