vannbehandlingskontroll

Snarveier og ressurser

Prøveutstyr

Her kan du bestille prøveflasker, returesker og returettiketter til ønsket adresse

Gå til bestillingsskjema

Rådgivning

Våre fageksperter tilbyr rådgivning og prosjektledelse innen vannbehandling

Gå til tjeneste

Partner

Våre sertifiserte partnere kan utføre kartlegging og inspeksjon av ditt energianlegg

Finn din lokale partner

vannbehandlingskontroll

Energieffektivisering av bygg

Bygg og anlegg står for en stor andel av klimagassutslippene, og energibruken i bygninger utgjør omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge

Med stadig flere timer innendørs, er det viktigere enn noensinne å bruke energien til oppvarming mest mulig effektivt

FNs klimapanel har uttalt at potensialet for energieffektivisering av bygg er stort, og det enkleste og mest lønnsomme vil være  å redusere energiforbruket til bygningers oppvarming og nedkjøling

Det finnes mange enkle tiltak som kan gjennomføres for å redusere utslipp og energiforbruk, men et tiltak som ofte får lite fokus er hva slags vannbehandlingsprogram byggets energianlegg har installert og om dette fungerer optimalt

Energieffektivisering av bygg
Vannbehandlingskontroll

Hva er utfordringene?

Kvaliteten på vannet i et energianlegg er avgjørende for funksjonen til anlegget

Når luft, korrosjon og sedimentering påvirker væsken i anlegget, vil det raskt oppstå ubalanse i systemet. Konsekvensene av dette vil oppleves som hyppige forekomster av driftsstans, komponenter som raskt slites ned samt økte energiutgifter

Over tid vil dette resultere i redusert levetiden på anlegget og dets komponenter

Ved å følge et komplett vannbehandlingsprogram, kan man unngå disse problemene og sikre optimal drift og effektivitet over tid

Kompas løsning hjelper deg å identifisere eventuelle driftsutfordringer ved dine anlegg og gir deg fagfellevurderte anbefalinger for å sikre optimale driftsforhold over tid

inspektor

Løsningen er skybasert

Inspektor er vår skybaserte inspeksjonsløsning for vannbehandlingskontroll. Løsningen benyttes til å sikre bærekraftig drift av lukkede varme- og kjøleanlegg 

Med Inspektor kan du enkelt få en tilstandsvurdering av ditt energianlegg og avdekke om eksisterende vannbehandlingsprogram fungerer etter hensikten

Løsningen lar deg enkelt gjennomføre årlig kontroll av dine anlegg, slik at eventuelle avvik kan avdekkes i tide og dermed unngå unødvendige kostnader og driftsproblemer

Inspektor genererer historisk innsikt og trender ved dine anlegg og lar deg følge status ved avvikshåndtering og endringer i vannbehandlingsprogramet

Vannbehandling - Løsning er skybasert

Løsningen i tre enkle steg

Inspektor - Kartlegging

Kartlegging

Inspektor gjør det enkelt å kartlegge anlegget og innhente nødvendig data

Kartlegging av anlegget kan utføres av eget driftspersonell etter gjennomført kurs, eller ved hjelp av en av våre sertifiserte partnere

Med en sertifisert partner er du sikret at kartleggingen blir utført av kompetente fagfolk som kjenner til de beste metodene for å oppnå optimal vannbehandling

Inspektor - Risikovurdering

Tilstands­vurdering

Kompa gir deg en grundig og objektiv vurdering av tilstanden til dine anlegg. I tillegg får du skreddersydde anbefalinger for hvordan du kan optimalisere driften ved det enkelte anlegg

Dersom det avdekkes avvik, vil du få en prioritert liste med tiltak hvor du står fritt til å velge hvilke anbefalinger du ønsker å følge for å sikre optimal drift

Med Inspektor vil du alltid ha full oversikt over statusen på egne anlegg i et enkelt og oversiktlig dashboard

Inspektor - Optimal drift

Optimal drift

Inspektor gir deg en raskt oversikt over tilstanden til egne anlegg, hvilke anbefalinger som har blitt gitt og hva slags avvikshåndtering som er nødvendig

Årlig oppfølging og anbefalte tiltak vil bidra til å forbedre anleggets effektivitet og redusere driftskostnader 

Med Inspektor kan du følge med på utviklingen over tid og identifisere eventuelle negative trender, slik at du også kan iverksette proaktive tiltak før det blir et større problem

sertifiserte partnere

Kvalitetssikret samarbeidspartner

Som drifter eller byggeier kan det være utfordrende å finne tid til gjennomføring av kartlegging og oppfølging av vannkvaliteten ved egne energianlegg

Derfor har Kompa etablert en sertifiseringsløsning som tillater våre kunder å benytte en av våre sertifiserte partnere til å gjennomføre kartlegging og følge opp anlegget.

Våre sertifiserte partnere kan tilby skreddersydde løsninger for service og oppfølging av avvik med en grundig faglig tilnærming

Slik er du sikret de mest optimale resultatene og den fremste servicen

Benytt en av våre sertifiserte partnere
Vannbehandlingskontroll

Hva kan du forvente?

Økt effekt på anlegget
Bærekraftige bygg
Færre driftsutfordringer
Reduserte energikostnader
Vannbehandlingskontroll

Klar til å komme i gang?

Inspektor gir deg full kontroll over egne energianlegg og bidra til optimal drift, økt levetid og redusert energiforbruk

Med hjelp fra våre erfarne fageksperter kan du enkelt få kartlagt tilstanden til egne energianlegg, og gjennom Inspektor vil du motta skreddersydde anbefalinger med de mest optimale løsningene for hvert enkelt anlegg

Dersom du ønsker å benytte en av våre sertifiserte partnere til kartlegging kan du velge ønsket partner i skjemaet

Når du har sendt inn henvendelsen, vil en av våre rådgivere kontakte deg med et uforpliktende løsningsforslag

Aktører som allerede benytter Inspektor

The Well
Aspelin Ramm
Statsbygg
Höegh Eiendom
Malling & Co.
Stavanger kommune
Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Oslobygg KF
Ullensaker kommune
Bærum kommune
Rogaland fylkeskommune
Koteng
fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...