Search

Tjenester innen drikkevann

Rent vann er en av de viktigste ressursene vi har. Det er viktig innen en hel rekke områder:

Rent drikkevann og rent vann fritt for Legionella er viktig for folkehelsen.

Rene og bakteriefrie anlegg er en forutsetning for trygg matproduksjon i oppdrettsnæring, slakterier og annen næringsmiddelindustri.

Mindre kjent for folk flest er behovet for rent vann for optimal energioverføring og drift av vannbårne energianlegg som varmeanlegg, kjøleanlegg, og væskebårne varmegjenvinnere

Rådgivning innen drikkevann

Mange kan oppleve kortere eller lengre tid med urenheter i vannet.

Dette kan for eksempel skyldes at drikkevannskilden ikke er optimal, pågående arbeid på ledningsnettet eller eldre tilførselsledninger av dårlig kvalitet.

Dette kan videre forårsake problemer i byggets interne vannfordelingsnett og behov for avvikshåndtering. 

Kompas fageksperter innehar kompetanse innen kjemi, miljø og biologi og har lang erfaring innen vannkvalitetskontroll.

Be om rådgivning drikkevann

Gjennomfør en vannanalyse og la Kompas eksperter tolke analysesvarene og gi deg de mest hensiktsmessige rådene. 

Analyse innen drikkevann

Kompas bistår dere med å sette opp et program for vannprøvetaking og vi kan tolke analysesvarene og gi råd rundt oppfølging av avvik.

Prøvetaking og analyser er i mange sammenhenger en viktig del av jevnlig ettersyn eller feilsøking, samt i etterkant av avvikshåndtering. Vi bistår deg med valg av analyser, prøvetaking, tolking av analysesvar og rådgivning rundt avvikshåndtering. 

I en drikkevannsanalyse analyseres viktige kjemiske, fysiske og biologiske parametere, og resultatene vurderes opp mot kravene i Drikkevannsforskriften. Dersom vi finner avvik fra anbefalte verdier bidrar Kompas rådgivere med å undersøke både årsak og løsninger for å sikre rent og trygt vann. 

Vi tilbyr våre kunder gratis tilsendt prøvetakingsutstyr for vannprøver. Ta kontakt for å få tilsendt dette. 

 

 

AdobeStock_49532769-1

Skaff deg oversikt og få kontroll

Med en vannanalyse fra Kompa slipper du å gjette. Vi sørger for å tolke analysesvarene fra laboratioriet og gi deg fagelige råd om anbefalte tiltak. 

Bestill vannprøveflasker
Møt teamet

Våre rådgivere innen drikkevann

Seniorrådgiver / Forretningsutvikler

Fagkonsulent

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver