Rådgivning & prosjektledelse

Vannbehandling

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og væskeanalyse med påfølgende tilstandsvurdering

Vi identifiserer status og gir deg innsikt i dine tekniske anlegg og tilbyr uavhengig anbefalinger for optimal drift av dine anlegg

Les mer

RÅDGIVNING & PROSJEKTLEDELSE

Legionella

Vårt tverrfaglige team med fageksperter har lang erfaring
innen VVS-bransjen og inngående kunnskap om gjeldende
lovverk, forskrifter og tekniske krav i forhold til legionellahåndtering

Kompas rådgivere kan derfor bistå dere i prosessen med
risikovurdering, identifisering av avvik og utarbeiding av et program for forebygging og ettersyn av legioneallkontroll

Les mer

AdobeStock_230159514-1
Rådgivning & prosjektledelse

Drikkevann

Kompas fageksperter har bred kompetanse innen kjemi, miljø og biologi og har lang erfaring innen ulike problemstillinger knyttet til drikkevann og forbruksvann

Vi kan tilby rådgivning, vannprøvetaking og analyse av forbruksvann og uavhengige anbefalinger i forhold til anvendelser av vannbehandling for drikkevann

Les mer

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...

Gode nyheter for Norske varme- og kjøleanlegg

Norske væskebårne varme- og kjøleanlegg har endelig fått en egen nasjonal veileder!  Standard Norge har publisert den nye nasjonale veilederen for...