Rådgivning & prosjektledelse

Vannbehandling

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og væskeanalyse med påfølgende tilstandsvurdering

Vi identifiserer status og gir deg innsikt i dine tekniske anlegg og tilbyr uavhengig anbefalinger for optimal drift av dine anlegg

Les mer

RÅDGIVNING & PROSJEKTLEDELSE

Legionella

Vårt tverrfaglige team med fageksperter har lang erfaring
innen VVS-bransjen og inngående kunnskap om gjeldende
lovverk, forskrifter og tekniske krav i forhold til legionellahåndtering

Kompas rådgivere kan derfor bistå dere i prosessen med
risikovurdering, identifisering av avvik og utarbeiding av et program for forebygging og ettersyn av legioneallkontroll

Les mer

AdobeStock_230159514-1
Rådgivning & prosjektledelse

Forbruksvann

Kompas fageksperter har bred kompetanse innen kjemi, miljø og biologi og har lang erfaring innen ulike problemstillinger knyttet til forbruksvann

Vi kan tilby rådgivning, vannprøvetaking og analyse av forbruksvann og uavhengige anbefalinger i forhold til anvendelser av vannbehandling for drikkevann

Les mer

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Aktuelle fagartikler

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...