legionellakontroll

Snarveier og ressurser

Bestill prøveutstyr

Bestill prøveflasker, returesker og etiketter til ønsket adresse

Rådgivning

Rådgivning og veiledning i forhold til legionellautfordringer

Akkreditert inspeksjon

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere

Sertifisert partner

Benytt en partner til kartlegging og avvikshåndtering av dine anlegg

legionellakontroll

Hvilke krav må du forholde deg til?

Risikoen for legionellasmitte medfører strenge krav til helsemessig forsvarlig drift av bygg med aerosoldannende enheter

Forskrift for miljørettet helsevern pålegger bygningseiere å utføre en risikovurdering for utsatte anlegg

Ansvarlige for offentlige eller private bygg med legionellautsatte installasjoner må derfor gjennomføre kartlegging av anleggene, innhente nødvendig data og engasjere faglig bistand til utarbeidelse av risikovurdering

Et dedikert legionellaprogram skal utarbeides på bakgrunn av denne vurderingen

Hvilke krav må du forholde deg til?

Hva er utfordringene?

Legionellabakterien finnes naturlig i jord og vann, og kan vokse raskt i stillestående vann og soner med lave temperaturer, som interne vannfordelingsnett

Dette inkluderer ubrukte tappepunkter og dusjer, blindrør, lavtemperaturdusjer med ferdig blandet vann og lavtempererte forvarmingstanker

Hvis mennesker blir eksponert for aerosoler med legionellabakterier, kan de utvikle svært alvorlige legionellarelaterte sykdommer

Eksemplet til venstre viser hvordan biofilm kan dannes innvendig i et dusjhode når bakteriene etablerer seg

inspektor

Løsningen er skybasert

Vi har utviklet Inspektor, en revolusjonerende skybasert inspeksjonstjeneste for legionellakontroll. Benytt Inspektor til å sikre trygg og helsemessig forsvarlig drift av dine bygg

Med Inspektor gjør vi kartleggingen og datainnsamlingen for deg, slik at du kan føle deg trygg på at alle tiltak er på plass for å hindre legionellasmitte. Vårt kartleggingsverktøy er enkelt å bruke og vår opplæring vil gjøre deg og ditt nøkkelpersonell i stand til å utføre jobben selv. Vi vil også være tilgjengelig for deg dersom du trenger rådgivning eller hjelp underveis

Vi innhenter informasjon om innretningens oppbygging og utfører temperaturmålinger, vannprøver og intervju av lokal driftstekniker for å sikre at alle nødvendige data er på plass. Med Inspektor får du en grundig og uavhengig risikovurdering i henhold til gjeldende forskrifter, samt produktuavhengige anbefalinger om tiltak for å håndtere legionellarisiko ved dine anlegg

Ikke la helsemessige og økonomiske konsekvenser av potensiell legionellasmitte bekymre deg. Bruk Inspektor til å sikre trygg og helsemessig forsvarlig drift av dine bygg

Inspektor legionellakontroll - løsningen er skybasert

Løsningen i tre enkle steg

Inspektor - Kartlegging

Kartlegging

Inspektor benyttes til å kartlegge anlegg og samle inn data

Informasjonen som samles inn, kombineres med Kompas fagkompetanse og innsikt for å gi en helhetlig risikovurdering

Kartleggingen kan utføres av eget driftspersonell etter å ha gjennomført kurs, eller ved å benytte en av våre sertifiserte partnere

Inspektor - Risikovurdering

Risikovurdering

Kompa analyserer innsamlet data og utarbeider en risikovurdering basert på myndighetskrav og vår ekspertise

Vurderingen følger NS-ISO 31000:2018

Inspektor - Optimal drift

Optimal drift

Inspektor gir deg produkt- og leverandøruavhengige anbefalinger om tiltak ved avvik, slik at du kan planlegge og gjennomføre utbedringer for å få kontroll på risikoen

Ved å bruke Inspektor blir det også enkelt å oppdatere risikovurderingen årlig

sertifiserte partnere

Kvalitetssikret samarbeidspartner

Kompa tilbyr et partnerprogram for nøye utvalgte bedrifter, hvor utvalgte ansatte får mulighet til å bli sertifisert innen legionellakontroll ved bruk av Inspektor

Vi kan derfor anbefale disse dersom du har behov for bistand i forbindelse med kartlegging av interne vannfordelingsnett eller avvikshåndtering i forbindelse med legionellafunn

Benytt en av våre sertifiserte partnere
Inspektor legionellakontroll

Hva kan du forvente?

Samsvar med krav og forskrifter
Lokal utførelse
Skreddersydde driftsrutiner
Uavhengig rådgivning
Legionellakontroll

Klar til å komme i gang?

Inspektor gjør det mulig for lokalt personell å utføre en del av legionellakontrollen selv, samtidig som vi tar oss av resten

Dette betyr at din virksomhet kan spare både tid og penger, samtidig som sikkerheten ivaretas på en god måte

Vår løsning gir lokalt personell god opplæring og muligheten til å ta ansvar for legionellakontroll på en trygg og effektiv måte

Om du er klar til å komme i gang så kan du sende oss litt informasjon om dine anlegg og eventuelle utfordringer

Deretter vil vi kontakte deg med et løsningsforslag
som passer til dine behov

Aktører som benytter Inspektor i sitt legionellaarbeid

The Well
Aspelin Ramm
Statsbygg
Höegh Eiendom
Malling & Co.
Stavanger kommune
Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Oslobygg KF
Ullensaker kommune
Bærum kommune
Rogaland fylkeskommune
Koteng
fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Ikke glem den årlige helsesjekken av varmeanlegget ditt!

Når vi snakker om vannkvaliteten i varme- og kjøleanlegg, er begrepet "dødt vann" noe vi ofte hører. Dødt vann er vann uten luft, noe som forhindrer...

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....