legionellakontroll

Snarveier og ressurser

Prøveutstyr

Her kan du bestille prøveflasker, returesker og returettiketter til ønsket adresse

Gå til bestillingsskjema

Rådgivning

Våre fageksperter tilbyr rådgivning og prosjektledelse innen vannbehandling

Gå til tjeneste

Partner

Våre sertifiserte partnere kan utføre kartlegging av ditt interne vannfordelingsnett

Finn din lokale partner

legionellakontroll

Hvilke krav må du forholde deg til?

Risikoen for et legionellasmitte medfører strenge krav til helsemessig forsvarlig drift av bygg med aerosoldannende enheter

Ifølge forskrift for miljørettet helsevern må bygningseiere utføre en risikovurdering for hvert anlegg og utarbeide et legionellaprogram basert på denne risikovurderingen

Som eier og drifter av offentlige eller private bygg er du derfor ansvarlig for å gjennomføre en kartlegging av anleggene, utføre nødvendig datainnsamling og prøvetaking, og innhente faglig bistand til utarbeidelse av en risikovurdering

Hvilke krav må du forholde deg til?

Hva er utfordringene?

Legionellabakterien finnes naturlig i jord og vann, men kan vokse raskt i stillestående vann og soner med lave temperaturer i interne vannfordelingsnett

Dette inkluderer ubrukte tappepunkter og dusjer, blindrør, lavtemperaturdusjer med ferdig blandet vann og lavtempererte forvarmingstanker

Hvis mennesker blir eksponert for aerosoler med legionellabakterier, kan de få legionellarelaterte sykdommer. Se eksemplet til venstre på hvordan biofilm kan dannes innvendig i et dusjhode eller rørsystemet når bakterier etablerer seg

inspektor

Løsningen er skybasert

Vi har utviklet Inspektor, en revolusjonerende skybasert inspeksjonstjeneste for legionellakontroll. Benytt Inspektor til å sikre trygg og helsemessig forsvarlig drift av dine bygg

Med Inspektor gjør vi kartleggingen og datainnsamlingen for deg, slik at du kan føle deg trygg på at alle tiltak er på plass for å hindre legionellasmitte. Vårt kartleggingsverktøy er enkelt å bruke og vår opplæring vil gjøre deg og ditt nøkkelpersonell i stand til å utføre jobben selv. Vi vil også være tilgjengelig for deg dersom du trenger rådgivning eller hjelp underveis

Vi innhenter informasjon om innretningens oppbygging og utfører temperaturmålinger, vannprøver og intervju av lokal driftstekniker for å sikre at alle nødvendige data er på plass. Med Inspektor får du en grundig og uavhengig risikovurdering i henhold til gjeldende forskrifter, samt produktuavhengige anbefalinger om tiltak for å håndtere legionellarisiko ved dine anlegg

Ikke la helsemessige og økonomiske konsekvenser av potensiell legionellasmitte bekymre deg. Bruk Inspektor til å sikre trygg og helsemessig forsvarlig drift av dine bygg

Inspektor legionellakontroll - løsningen er skybasert

Løsningen i tre enkle steg

Inspektor - Kartlegging

Kartlegging

Inspektor benyttes til å kartlegge anlegg og samle inn data

Informasjonen som samles inn, kombineres med Kompas fagkompetanse og innsikt for å gi en helhetlig risikovurdering

Kartleggingen kan utføres av eget driftspersonell etter å ha gjennomført kurs, eller ved å benytte en av våre sertifiserte partnere

Inspektor - Risikovurdering

Risikovurdering

Kompa analyserer innsamlet data og utarbeider en risikovurdering basert på myndighetskrav og vår ekspertise

Vurderingen følger NS-ISO 31000:2018

Inspektor - Optimal drift

Optimal drift

Inspektor gir deg produkt- og leverandøruavhengige anbefalinger om tiltak ved avvik, slik at du kan planlegge og gjennomføre utbedringer for å få kontroll på risikoen

Ved å bruke Inspektor blir det også enkelt å oppdatere risikovurderingen årlig

sertifiserte partnere

Kvalitetssikret samarbeidspartner

Kompa tilbyr et partnerprogram for nøye utvalgte bedrifter, hvor utvalgte ansatte får mulighet til å bli sertifisert innen legionellakontroll ved bruk av Inspektor

Vi kan derfor anbefale disse dersom du har behov for bistand i forbindelse med kartlegging av interne vannfordelingsnett eller avvikshåndtering i forbindelse med legionellafunn

Benytt en av våre sertifiserte partnere
Inspektor legionellakontroll

Hva kan du forvente?

Samsvar med krav og forskrifter
Lokal utførelse
Skreddersydde driftsrutiner
Uavhengig rådgivning
Legionellakontroll

Klar til å komme i gang?

Inspektor gjør det mulig for lokalt personell å utføre en del av legionellakontrollen selv, samtidig som vi tar oss av resten

Dette betyr at din virksomhet kan spare både tid og penger, samtidig som sikkerheten ivaretas på en god måte

Vår løsning gir lokalt personell god opplæring og muligheten til å ta ansvar for legionellakontroll på en trygg og effektiv måte

Om du er klar til å komme i gang så kan du sende oss litt informasjon om dine anlegg og eventuelle utfordringer

Deretter vil vi kontakte deg med et løsningsforslag
som passer til dine behov

Aktører som allerede benytter Inspektor

The Well
Aspelin Ramm
Statsbygg
Höegh Eiendom
Malling & Co.
Stavanger kommune
Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Oslobygg KF
Ullensaker kommune
Bærum kommune
Rogaland fylkeskommune
Koteng
fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...

Gode nyheter for Norske varme- og kjøleanlegg

Norske væskebårne varme- og kjøleanlegg har endelig fått en egen nasjonal veileder!  Standard Norge har publisert den nye nasjonale veilederen for...