legionellakontroll

Hvilke krav må du forholde deg til?

Risikoen for et legionellasmitte medfører strenge krav til helsemessig forsvarlig drift av bygg med aerosoldannende enheter

Ifølge forskrift for miljørettet helsevern må bygningseiere utføre en risikovurdering for hvert anlegg og utarbeide et legionellaprogram basert på denne risikovurderingen

Som eier og drifter av offentlige eller private bygg er du derfor ansvarlig for å gjennomføre en kartlegging av anleggene, utføre nødvendig datainnsamling og prøvetaking, og innhente faglig bistand til utarbeidelse av en risikovurdering

Legionellakontroll - Hvilke forskrifter må du forholde deg til?
legionellakontroll

Hva er utfordringene?

Legionellabakterien finnes naturlig i jord og vann, men kan vokse raskt i stillestående vann og soner med lave temperaturer i interne vannfordelingsnett

Dette inkluderer ubrukte tappepunkter og dusjer, blindrør, lavtemperaturdusjer med ferdig blandet vann og lavtempererte forvarmingstanker

Hvis mennesker blir eksponert for aerosoler med legionellabakterier, kan de få legionellarelaterte sykdommer. Se eksemplet til venstre på hvordan biofilm kan dannes innvendig i et dusjhode eller rørsystemet når bakterier etablerer seg

inspektor

Løsningen er skybasert

Vi har utviklet Inspektor, en revolusjonerende skybasert inspeksjonstjeneste for legionellakontroll. Benytt Inspektor til å sikre trygg og helsemessig forsvarlig drift av dine bygg

Med Inspektor gjør vi kartleggingen og datainnsamlingen for deg, slik at du kan føle deg trygg på at alle tiltak er på plass for å hindre legionellasmitte. Vårt kartleggingsverktøy er enkelt å bruke og vår opplæring vil gjøre deg og ditt nøkkelpersonell i stand til å utføre jobben selv. Vi vil også være tilgjengelig for deg dersom du trenger rådgivning eller hjelp underveis

Vi innhenter informasjon om innretningens oppbygging og utfører temperaturmålinger, vannprøver og intervju av lokal driftstekniker for å sikre at alle nødvendige data er på plass. Med Inspektor får du en grundig og uavhengig risikovurdering i henhold til gjeldende forskrifter, samt produktuavhengige anbefalinger om tiltak for å håndtere legionellarisiko ved dine anlegg

Ikke la helsemessige og økonomiske konsekvenser av potensiell legionellasmitte bekymre deg. Bruk Inspektor til å sikre trygg og helsemessig forsvarlig drift av dine bygg

Inspektor - løsningen er skybasert

Løsning i tre enkle steg

Kartlegging

Kartlegging

Inspektor benyttes til å kartlegge anlegg og samle inn data

Informasjonen som samles inn, kombineres med Kompas fagkompetanse og innsikt for å gi en helhetlig risikovurdering

Kartleggingen kan utføres av eget driftspersonell etter å ha gjennomført kurs, eller ved å benytte en av våre sertifiserte partnere

Tilstandsvurdering

Risikovurdering

Kompa analyserer innsamlet data og utarbeider en risikovurdering basert på myndighetskrav og vår ekspertise

Vurderingen følger NS-ISO 31000:2018

Optimal drift

Optimal drift

Inspektor gir deg produkt- og leverandøruavhengige anbefalinger om tiltak ved avvik, slik at du kan planlegge og gjennomføre utbedringer for å få kontroll på risikoen

Ved å bruke Inspektor blir det også enkelt å oppdatere risikovurderingen årlig

Kvalitetssikret samarbeidspartner

Kompa tilbyr et partnerprogram for nøye utvalgte bedrifter, hvor deres ansatte får mulighet til å bli sertifisert innen legionellakontroll ved bruk av Inspektor

Våre sertifiserte partnere kan gjennomføre kartlegging av dine bygg, og tilby skreddersydde løsninger for
oppfølging av avvik, med en grundig faglig tilnærming

Vi kvalitetssikrer våre partnere for å sikre at du får den beste opplevelsen og de resultatene du skal ha

Kvalitetssikret samarbeidspartner
legionellakontroll

Fordeler med vår løsning

Samsvar med krav og forskrifter

Lokal utførelse

Skreddersydde driftsrutiner

Uavhengig rådgivning

Legionellakontroll

Klar til å komme i gang?

Inspektor gjør det mulig for lokalt personell å utføre en del av legionellakontrollen selv, samtidig som vi tar oss av resten

Dette betyr at din virksomhet kan spare både tid og penger, samtidig som sikkerheten ivaretas på en god måte

Vår løsning gir lokalt personell god opplæring og muligheten til å ta ansvar for legionellakontroll på en trygg og effektiv måte

Om du er klar til å komme i gang så kan du sende oss litt informasjon om dine anlegg og eventuelle utfordringer

Deretter vil vi kontakte deg med et løsningsforslag
som passer til dine behov

Aktører som allerede benytter Inspektor

The Well
Aspelin Ramm
Statsbygg
Höegh Eiendom
Malling & Co.
Stavanger kommune
Kjeldsberg Eiendomsforvaltning
Oslobygg KF
Ullensaker kommune
Bærum kommune
Rogaland fylkeskommune
Koteng
legionellakontroll

Andre tjenester innen legionellakontroll

Rådgivning

Rådgivning

og prosjektledelse

 

Kompa har noen av landets fremste fageksperter innen legionellahåndtering

Våre erfarne rådgivere kan hjelpe deg med å sikre at dine eiendommer overholder myndighetskrav og sikre trygge og sunne arbeids- eller boforhold

Rådgivning

Akkreditert inspeksjon

Akkreditert inspeksjon

av kjøletårn og luftskrubbere

 

Kompa tilbyr akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere i henhold til kravene i Forskrift for miljørettet helsevern

Dette er en viktig tjeneste for å sikre trygg og forsvarlig drift av disse anleggene, og Kompa har lang erfaring og kompetanse innen dette området

Akkreditert inspeksjon

Analyse og utstyr

Analyse og utstyr

for legionellautsatte installasjoner

 

Vi tilbyr bestilling av profesjonelt utstyr for prøvetaking og tilhørende analyse av vannprøver fra et anerkjent akkreditert laboratorium

Med vår ekspertise kan du være trygg på at du får en kvalifisert vurdering av resultatene og råd om videre tiltak

Analyse

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Engasjerende fagartikler

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...