Search

Kurs i ventilasjon: funksjon, drift og vedlikehold

I dette kurset gis det en introduksjon til ventilasjonsfaget, brukernes opplevelse av ventilasjonsanlegget gjennomgås, og videre oppbygning av hele anlegget med alle komponenter. Det fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter. Det gjennomgås ikke prosjektering, men forenklede beregningsmetoder som er nyttige ved kontroll av ytelse og ved måling og feilsøking.

Produktuavhengig tredjepart

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Kompas kurs er dermed også fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du kan velge den beste løsningen for ditt anlegg.

 

"Lærerikt og bra formidlet."

tidligere kursdeltaker ventilasjon

 

Om kurset

TYPE
Bedriftsinternt/mindre grupper
MÅLGRUPPE
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
PASSER FOR
Driftsledere, driftsingeniører, prosjektledere og rådgivere
KRAV
Kurset krever ingen forkunnskaper
VARIGHET
3 timer
Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett
STED
Kurset avholdes som webinar
PRIS
Kr. 2.500,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant
SERTIFISERING
Hver deltaker får tilsendt en flervalgsprøve i etterkant av kurset.
Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen
KURSHOLDER 
David Zijdemans
KURSARRANGØR
Kompaskolen
KONTAKTINFORMASJON
kompaskolen@kompa.no
Meld deg på kurset

AdobeStock_485852079-1

Kompetanseheving

 

Etter gjennomført kurs skal deltakeren

 • Få bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg
 • Avvik avdekkes og følges opp raskere
 • Tidsbesparelser
 • Lavere driftskostnader
 • Energibesparelser
 • Redusert bruk av eksternt, tilreisende servicepersonell
 • Forebygge driftsstans og nye problemer

Kursinnhold

 • Introduksjon i ventilasjonsfaget
 • Inneklima
 • Luftmengde behov
 • Ventilasjonsprinsipper
 • Tillufts-, avtrekks- og overluftsventiler
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Energibruk og SFP
 • Kanalutforming
 • Rengjøring av kanaler, kjøkkenavtrekk
 • Luftmengdemåling
Be om et uforpliktende tilbud

Kompaskolen

Ønsker du et tilbud på kurs for din bedrift?

Gjennom Kompaskolen kan din bedrift øke kompetansen og fagkunnskapen hos deres ansatte der de er, på de kanalene de benytter, når behovet oppstår, når de har tid og kapasitet til å lære.

Våre eksperter formidler grunnleggende kunnskap om god drift av anlegg og hvordan du kan forebygge driftsproblemer, gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Kompaskolens kurs passer for driftere, driftsledere, eiendomssjefer, rørleggere og konsulenter og andre som har ansvar for daglig drift av VVS anlegg. 

kunnskap

Siste fra vår fagblogg

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Vannprøvetaking og analyse
Vannprøvetaking og analyse
9 november, 2022

Vannprøvetaking og analyse  Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne ener...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...