Search

Kurs i vannbehandling 

Vannbehandling i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for velfungerende drift, og mangel på kunnskap om dette er ofte årsaken til korrosjon og driftsproblemer i både nye og gamle anlegg. Vannbehandling kreves i alle lukkede anlegg, og mangel på kunnskap om dette er ofte årsaken til høye drifts- og energikostnader. 

Kompaskolens målsetning er å sørge for at lokalt driftspersonell kan overta flere av de driftstekniske oppgavene - fremfor at byggeier må rekvirere ekstern kompetanse hver gang slike ting må utføres.

Kompaskolen holder jevnlig kurs for byggdriftere, vaktmestere, driftsoperatører og andre med ansvar for drift og vedlikehold av bygg. ​Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging.

Produktuavhengig tredjepart

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Kompas kurs er dermed også fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du kan velge den beste løsningen for ditt anlegg.

 

"Veldig bra kurs! Dere sitter på enormt med kunnskap og er flinke til å formidle det videre til oss"

tidligere kursdeltaker vannbehandling

 

Om kurset

TYPE
Bedriftsinternt/mindre grupper
MÅLGRUPPE
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om viktigheten av vannbehandling i varme- og kjøleanlegg. 
PASSER FOR
Driftere, forvaltere, rådgivere og konsulenter
KRAV
Kurset krever ingen forkunnskaper
VARIGHET
3 timer
Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett
STED
Kurset avholdes som webinar
PRIS
Kr. 2.500,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant
SERTIFISERING
Hver deltaker får tilsendt en flervalgsprøve i etterkant av kurset.
Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen
KURSHOLDER 
Van Ha Doan 
KURSARRANGØR
Kompaskolen

KONTAKTINFORMASJON
kompaskolen@kompa.no
Meld deg på kurset

AdobeStock_485852079-1

Kompetanseheving

 

Etter gjennomført kurs skal deltakeren:

 • Grunnleggende kunnskap om væskekvalitet
 • Forståelse av problemer som kan oppstå i varme- og kjøleanlegg
 • Konsekvenser av problemene
 • Funksjon og utfordringer ved ulike energibærere
 • Analyse, feilsøking og avvikshåndtering
 • Vannbehandlingsmetoder
 • Kontroll, oppfølging og service

Kursinnhold

 • Gjeldende og kommende krav til vannbehandling
 • introduksjon til vannkvalitet og vannbehandling
 • Konsekvenser ved redusert væskekvalitet
 • Vannbehandlingsløsninger
 • Hvordan komme i gang?


Be om et uforpliktende tilbud

Kompaskolen

Ønsker du et tilbud på kurs for din bedrift?

Gjennom Kompaskolen kan din bedrift øke kompetansen og fagkunnskapen hos deres ansatte der de er, på de kanalene de benytter, når behovet oppstår, når de har tid og kapasitet til å lære.

Våre eksperter formidler grunnleggende kunnskap om god drift av anlegg og hvordan du kan forebygge driftsproblemer, gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Kompaskolens kurs passer for driftere, driftsledere, eiendomssjefer, rørleggere og konsulenter og andre som har ansvar for daglig drift av VVS anlegg. 

kunnskap

Siste fra vår fagblogg

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Vannprøvetaking og analyse
Vannprøvetaking og analyse
9 november, 2022

Vannprøvetaking og analyse  Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne ener...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...