Legionellakontroll

Dusjanlegg

Kurset i legionellakontroll gir deg kunnskap og innsikt i alle relevante områder innenfor legionellabekjempelse og forebyggende behandling

Du får en grundig introduksjon til bakterien, hvilke anlegg som vurderes som risikoanlegg, i tillegg til en innføring i gjeldene forskrifter og veiledere

I tillegg til en innføring i avvikshåndtering og HMS rutiner får du også veiledning til hvordan du skal forholde deg til risikovurdering, tekniske tiltak, ulike vannbehandlingsprodukter og rutiner for ettersyn

Kurset skal gi deltakeren kompetanse og kunnskap til selv å kunne utføre de fleste av oppgavene i legionellarutinene

På denne måten kan byggeier velge å heve kompetansen på eget personell fremfor å rekvirere ekstern kompetanse for disse oppgavene 

Produktuavhengig opplæring

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter, og opplæring fra oss er derfor basert på hva som til en hver tid er de beste løsningene, for de ulike anleggene

Kompas kurs er fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du selv kan velge den beste løsningen for ditt anlegg

Kursinformasjon

TYPE
Bedriftsinternt/mindre grupper

MÅLGRUPPE
Kurset passer for alle som ønsker kompetanseheving innen forebygging av legionellasmitte

PASSER FOR
Driftere, forvaltere, rådgivere, konsulenter, rørleggere, serviceteknikere, serviceledere, prosjektledere og prosjekterende

KRAV
Kurset krever ingen forkunnskaper

VARIGHET
3 timer
Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett

STED
Kurset avholdes som webinar

PRIS
Kr. 2.900,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant

KOMPETANSEBEVIS
Hver deltaker får tilsendt en flervalgsprøve i etterkant av kurset.
Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen

SERTIFISERINGSLØP
Dette kurset er en del av sertifiseringsløpet for å bli sertifisert partner av Kompa

KURSHOLDER 
Hanne Therese Skiri

KURSARRANGØR
Kompaskolen

KONTAKTINFORMASJON
kompaskolen@kompa.no

Påmeldingsskjema

Legionellakontroll

Kompetanseheving

Kursinnhold

 • Innføring om bakterien, smittekilder og lovverk
 • Kartlegging og risikovurdering av interne vannfordelingsnett
 • Vannbehandlingsmetoder på markedet
 • Sensorsystemer
 • Vanlige rutiner for ettersyn og forebygging i interne vannfordelingsnett
 • Avvikshåndtering
 • HMS

Kursmål

 • Legionellabakterien og smittekilder 
 • Lovverk og gjeldende myndighetskrav for eiendomseiere
 • Hva som forårsaker vekstvilkår for bakterien
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Aktuelle produkter og tjenester på markedet
 • Ulike strategier for legionellaforebygging
 • Vanlige driftsrutiner
 • Avvikshåndtering ved legionellafunn

Kompaskolen

Skreddersydd kurs til din bedrift

Våre fageksperter har høy kompetanse og lang erfaring og tilrettelegger gjerne kurs, spesialtilpasset behovet til din bedrift

Vi er opptatt av at driftspersonell i størst mulig grad selv skal kunne drifte og etterse anleggene sine selv og at de kun skal ha behov for ekstern ekspertise dersom større avvik oppstår

Bedriftsinterne kurs fra Kompaskolen vil bidra til godt driftede anlegg, gi fornøyde brukere og en mer forutsigbar hverdag for
driftspersonell, forvaltere og eiere

Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bidra til
kompetanseheving i din bedrift

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...