Search

Kurs i legionellakontroll for rørleggerbransjen

Tjenester innen legionellakontroll i Norge har til nå vært dominert av et knippe spesialiserte service- og vannbehandlingsbedrifter.

Rørleggerne har hovedsakelig stått for leveranse og/eller installasjon av vannbehandlingsutstyr, samt enkelte oppgaver som hetvannspyling og fjerning av blindrør. 

Markedspotensialet innen legionellakontroll er stort og rørleggerne har allerede mange eksisterende kunder som trenger denne tjenesten.

I dette kurset vil vi synliggjøre hvilke muligheter rørleggerbransjen har til å ta en større andel av legionellamarkedet og dermed øke salget til både eksisterende og nye kunder.

Produktuavhengig tredjepart

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Kompas kurs er dermed også fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du kan hjelpe kundene dine på en tillitsvekkende måte.

 

"Veldig kunnskapsrike instruktører som ser ut til å ha mye interesse for faget, som da gjør det lettere å følge med "

tidligere kursdeltaker legionellakontroll

 

Om kurset

TYPE
Bedriftsinternt/mindre grupper
MÅLGRUPPE
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om Legionella og markedet for legionellakontroll. Det fokuseres spesielt på å gjøre rørleggerbedrifter i stand til å kunne tilby legionellakontroll og avvikshåndtering
PASSER FOR
Rørleggere, serviceteknikere, serviceledere, prosjektledere og prosjekterende
KRAV
Kurset krever ingen forkunnskaper
VARIGHET
3 timer
Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett
STED
Kurset avholdes som webinar
PRIS
Kr. 3.500,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant
SERTIFISERING
Hver deltaker får tilsendt en flervalgsprøve i etterkant av kurset.
Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen
KURSHOLDER 
Hanne T. Skiri
KURSARRANGØR
Kompaskolen
KONTAKTINFORMASJON
kompaskolen@kompa.no
Meld deg på kurset

AdobeStock_485852079-1

Kompetanseheving

 

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha kjennskap til

 • Gjeldende myndighetskrav for eiendomseiere
 • Vanlig praksis innen legionellaforebygging
 • Aktuelle produkter og tjenester på markedet
 • Markedspotensialet og mersalgsmuligheter innen legionellakontroll
 • Viktige innsalgsargumenter ovenfor sine kunder

Kursinnhold

 • ​Innføring om bakterien, smittekilder og lovverk
 • Risikofaktorer som kan gi bakterievekst i interne vannfordelingsnett
 • Kartlegging og risikovurdering av interne vannfordelingsnett
 • Ulike strategier og metoder for legionellaforebygging
 • Vanlige rutiner for ettersyn og forebygging 
 • Avvikshåndtering
 • Markedspotensialet
 • Potensielle produkter og tjenester for rørleggerbransjen
 • Innsalgsargumenter
 • Hvordan komme i gang?Be om et uforpliktende tilbud

Kompaskolen

Ønsker du et tilbud på kurs for din bedrift?

Gjennom Kompaskolen kan din bedrift øke kompetansen og fagkunnskapen hos deres ansatte der de er, på de kanalene de benytter, når behovet oppstår, når de har tid og kapasitet til å lære.

Våre eksperter formidler grunnleggende kunnskap om god drift av anlegg og hvordan du kan forebygge driftsproblemer, gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Kompaskolens kurs passer for driftere, driftsledere, eiendomssjefer, rørleggere og konsulenter og andre som har ansvar for daglig drift av VVS anlegg. 

kunnskap

Siste fra vår fagblogg

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Vannprøvetaking og analyse
Vannprøvetaking og analyse
9 november, 2022

Vannprøvetaking og analyse  Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne ener...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...