Search

Kurs i legionellakontroll 

Kurset i legionellakontroll tar for seg alle viktige tema innen legionellakontroll. Først en introduksjon til bakterien, risikoanlegg og gjeldene forskrifter og veiledere. Videre går man inn på risikovurdering, tekniske tiltak, ulike vannbehandlings-produkter, rutiner for ettersyn og forebygging og til sist avvikshåndtering og HMS. 

Vi god erfaring med Legionella kurs av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelse.

Vår målsetning er å sørge for at lokalt driftspersonell kan overta flere av de driftstekniske oppgavene - fremfor at byggeier må rekvirere ekstern kompetanse hver gang slike ting må utføres.

Produktuavhengig tredjepart

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Kompas kurs er dermed også fritt for produktinnsalg og du får en objektiv innføring i hvordan du kan oppnå best mulig legionellakontroll.

 

"Godt fornøyd med at vi ikke ble pushet på utstyr som normalt kursholdere selger, og at vi fikk se og høre om flere alternativer"

tidligere kursdeltaker legionellakontroll

 

Om kurset

TYPE
Bedriftsinternt/mindre grupper
MÅLGRUPPE
Kurset passer for alle som ønsker å vite mer om viktigheten av å forebygge legionellasmitte
PASSER FOR
Driftere, forvaltere, rådgivere og konsulenter

KRAV
Kurset krever ingen forkunnskaper
VARIGHET
3 timer
Det bør i tillegg settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett
STED
Kurset avholdes som webinar
PRIS
Kr. 2.500,- per deltaker
Inkluderer kursmateriell tilsendt i etterkant
SERTIFISERING
Hver deltaker får tilsendt en flervalgsprøve i etterkant av kurset.
Ved bestått prøve vil deltakeren få tilsendt kompetansebevis fra Kompaskolen
KURSHOLDER 
Hanne T. Skiri
KURSARRANGØR
Kompaskolen

KONTAKTINFORMASJON
kompaskolen@kompa.no
Meld deg på kurset

AdobeStock_485852079-1

Kompetanseheving

 

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha kjennskap til

 • Legionellabakterien og smittekilder 
 • Lovverk
 • Hva som forårsaker vekstvilkår for bakterien
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Ulike strategier for legionellaforebygging
 • Vanlige driftsrutiner
 • Avvikshåndtering ved legionellafunn

Kursinnhold

 • ​Innføring om bakterien, smittekilder og lovverk
 • Kartlegging og risikovurdering av interne vannfordelingsnett
 • Vannbehandlingsmetoder på markedet
 • Sensorsystemer
 • Vanlige rutiner for ettersyn og forebygging i interne vannfordelingsnett
 • Avvikshåndtering
 • HMS
Be om et uforpliktende tilbud

Kompaskolen

Ønsker du et tilbud på kurs for din bedrift?

Gjennom Kompaskolen kan din bedrift øke kompetansen og fagkunnskapen hos deres ansatte der de er, på de kanalene de benytter, når behovet oppstår, når de har tid og kapasitet til å lære.

Våre eksperter formidler grunnleggende kunnskap om god drift av anlegg og hvordan du kan forebygge driftsproblemer, gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at tiltak kan iverksettes før det er for sent.

Kompaskolens kurs passer for driftere, driftsledere, eiendomssjefer, rørleggere og konsulenter og andre som har ansvar for daglig drift av VVS anlegg. 

kunnskap

Siste fra vår fagblogg

Black water november
Black water november
24 november, 2022

Sort vann skyldes magnetitt og kan føre til en rekke problemer  i ditt anlegg  Introduksjonsvideo over gir en kort forkl...

Vannprøvetaking og analyse
Vannprøvetaking og analyse
9 november, 2022

Vannprøvetaking og analyse  Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne ener...

Sort vann i energianlegget
Sort vann i energianlegget
9 november, 2022

Sort vann i energianlegget? Når man tar en vannprøve fra et varme- eller kjøleanlegg kan man noen ganger oppleve at vann...