Partnerprogram

Kompetansekrav til våre partnere

Gjennom Kompas partnerprogram kvalitetssikrer vi våre partnere ved at de gjennomfører gjeldende sertifiseringsløp

Vi tilbyr sertifisering innenfor fagområdene legionellakontroll og vannbehandlingskontroll

Hvert av disse har eget sertifiseringsløp som våre partnere må gjennomføre for å kunne tilby disse tjenestene

Etter hvert kurs vil det være en kunnskapstest som må bestås for å bekrefte at deltakeren har tilegnet seg nødvendig kompetanse for å kunne veilede kunden

I etterkant av hvert kurs blir det gitt en kunnskapsprøve som må bestås, for å bekrefte at deltakeren har tilegnet seg den nødvendige kompetansen for å veilede kunder med et faglig utganspunkt

Når sertifiseringsløpet er fullført, vil deltakerne motta et sertifiseringsbevis som bekrefter deres profesjonskompetanse og faglige uavhengighet, og som de kan bruke for å vise sin kompetanse overfor sine kunder

Kompetansekrav til våre sertifiserte partnere
partnerprogram

Vannbehandlingskontroll

Sertifiseringsløp

For å bli sertifisert til å levere vannbehandlingskontroll må følgende kurs gjennomføres

Når du har gjennomført kurs, bestått kunnskapsprøve og signert samarbeidsavtale med Kompa, vil du og din bedrift kunne tilby vannbehandlingskontroll ved bruk av Inspektor

Vannbehandling

Vannbehandling

i lukkede energianlegg

Kurset gir en grundig innføring i viktigheten av vannbehandling i varme- og kjøleanlegg

Du får kompetanse til å vurdere status på et installert vannbehandlingsprogram og kunnskap til å kunne anbefale tiltak

Påmelding

Inspektor

Inspektor

vannbehandlingsmodul

Innføringskurset tar deg gjennom stegene i kartleggingsverktøyet Inspektor og viser deg samtidig hvordan du kan følge opp egne kunder

I tillegg får du veiledning i hvordan du kan utnytte innsikten du får gjennom Inspektor

Påmelding
partnerprogram

Legionellakontroll

Sertifiseringsløp

For å bli sertifisert til å levere legionellakontroll må følgende kurs gjennomføres

Når du har gjennomført kurs, bestått kunnskapsprøve og signert samarbeidsavtale med Kompa, vil du og din bedrift kunne tilby legionellakontroll ved bruk av
Inspektor

Inspektor

Inspektor

legionellamodul

Innføringskurset tar deg gjennom stegene i kartleggingsverktøyet Inspektor og viser deg samtidig hvordan du kan følge opp egne kunder

I tillegg får du veiledning i hvordan du kan utnytte innsikten du får gjennom Inspektor

Påmelding
Legionellakontroll

Legionellakontroll

i dusjanlegg

Kurset gir deg en innføring i aktuelle forskrifter og veiledere, hvordan Legionella kan forebygges

Du får også opplæring i hva du skal gjøre om det oppdages Legionella hos dine kunder

Påmelding

Kompaskolen

Bedriftsinterne kurs

Dersom det er flere i bedriften som ønsker å sertifiseres, eller det er spesielle behov i forhold til dato og tidspunkt, kan Kompaskolen tilrettelegge for bedriftsinterne kurs

Fortell oss litt mer om din bedrifts behov, så kontakter vi deg
med mer informasjon

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

innsikt

Spennende fagartikler

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...

Eiwa AS - forventningsfulle partnere
Eiwa AS - forventningsfulle partnere

Kompa jobber kontinuerlig med å utvikle vårt partnerprogram, og en viktig del av dette er å få tilbakemeldinger fra part...

Bransjen er klar for nasjonal veileder
Bransjen er klar for nasjonal veileder

Bransjen har lenge ventet på en nasjonal veileder som forklarer hvordan vannbehandling bør installeres, driftes og håndt...