Partnerprogram

Kompetansekrav til våre partnere

Gjennom Kompas partnerprogram kvalitetssikrer vi våre partnere ved at de gjennomfører gjeldende sertifiseringsløp

Vi tilbyr sertifisering innenfor fagområdene legionellakontroll og vannbehandlingskontroll

Hvert av disse har eget sertifiseringsløp som våre partnere må gjennomføre for å kunne tilby disse tjenestene

Etter hvert kurs vil det være en kunnskapstest som må bestås for å bekrefte at deltakeren har tilegnet seg nødvendig kompetanse for å kunne veilede kunden

I etterkant av hvert kurs blir det gitt en kunnskapsprøve som må bestås, for å bekrefte at deltakeren har tilegnet seg den nødvendige kompetansen for å veilede kunder med et faglig utgangspunkt

Når sertifiseringsløpet er fullført, vil deltakerne motta et sertifiseringsbevis som bekrefter deres profesjonskompetanse og faglige uavhengighet, og som de kan bruke for å vise sin kompetanse overfor sine kunder

Kompetansekrav til våre sertifiserte partnere
sertifisering

Vannbehandlingskontroll

For å bli sertifisert til å levere vannbehandlingskontroll med Inspektor må følgende kurs gjennomføres

Når du har gjennomført kurs, bestått kunnskapsprøve og signert samarbeidsavtale med Kompa, vil du og din bedrift kunne tilby vannbehandlingskontroll ved bruk av Inspektor

Kurs og opplæring innen vannbehandling

Vannbehandling

i lukkede energianlegg

Grunnkurs i vannbehandling ved lukkede varme- og kjøleanlegg, status og anbefalte tiltak

Gå til kurset

Inspektor

vannbehandlingsmodul

Innføringskurs i kartleggingsverktøyet Inspektor, datahåndtering og oppfølging av kunder

Gå til kurset

sertifisering

Legionellakontroll

For å bli sertifisert til å levere legionellakontroll med Inspektor må følgende kurs gjennomføres

Når du har gjennomført kurs, bestått kunnskapsprøve og signert samarbeidsavtale med Kompa, vil du og din bedrift kunne tilby legionellakontroll ved bruk av Inspektor

Kurs og opplæring innen Legionella

Legionellakontroll

interne vannfordelingsnett

Grunnkurs i legionellakontroll ved interne vannfordelingsnett, risikovurdering og anbefalte tiltak

Gå til kurset

Inspektor

legionellamodul

Innføringskurs i kartleggingsverktøyet Inspektor, datahåndtering og oppfølging av kunder

Gå til kurset

Kompaskolen

Bedriftsinterne kurs

Dersom det er flere i bedriften som ønsker å sertifiseres, eller det er spesielle behov i forhold til dato og tidspunkt, kan Kompaskolen tilrettelegge for bedriftsinterne kurs

Fortell oss litt mer om din bedrifts behov, så kontakter vi deg
med mer informasjon

kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...