partnerprogram

Fordeler ved å benytte vår sertifiserte partner

Skybasert innsikt fra Inspektor

Vår partner benytter Inspektor til å kartlegge dine anlegg. Løsningen kobler anleggsdata med Kompas fagkompetanse og vår innsiktsdatabase

Slik får du full oversikt og kontroll over dine anlegg og kan følge historisk utvikling og trender

Uavhengig tilstandsvurdering

Våre fageksperter utarbeider en uavhengige tilstandsvurdering med produktuavhengige anbefalinger basert på data fra Inspektor

Sertifisert partner vil ut i fra dette presentere et løsningsforslag tilpasset dine anlegg og i henhold til Kompas anbefalinger

Kvalitetssikrede løsninger

Sammen med partner kan du selv velge hvilke tiltak og serviceprogram som iverksettes for å sikre optimal drift videre

Med årlig kontroll i Inspektor vil Kompa følge opp at valgte løsning har ønsket effekt og at serviceprogram fungerer etter hensikten

sertifisert partner

Løsninger i samarbeid med Kompa

 

sertifisert partner

Be om et uforpliktende tilbud

Send oss en beskrivelse av din utfordring og velg samtidig hvilket fagområde det gjelder

Vårt partnerteam vil kontakte deg for en gjennomgang av ditt behov og innhente den nødvendige informasjonen vår partner trenger for å komme raskt i gang med ønsket løsning

Eiwa AS vil deretter gjennomføre kvalifisert kartlegging og håndtere eventuelle avvik basert på Kompas anbefalinger og dine valg som kunde

Sammen vil vi sørge for at du får tett oppfølging gjennom hele prosjektet og og vi vil også påse at valgte løsning gir de ønskede resultatene

Sertifisert partner

Et trygt valg

Når du velger en tjenesteleverandør er det viktig å finne noen som du kan stole på og som har den nødvendige fagkompetansen til å levere de riktige løsningene

Kompa har gjort valget enkelt for deg ved å kvalitetssikre utvalgt personell hos Eiwa AS gjennom vårt partnerprogram

Eiwa AS benytter Kompa som sin uavhengige fagavdeling, hvor våre produkt- og leverandøruavhengige anbefalinger legger grunnlaget for tjenestene de leverer

På denne måten kan du føle deg trygg på at løsningene du får anbefalt, alltid har en uavhengig faglig begrunnelse, og derfor vil gi det mest optimale resultatet

Det er derfor både trygt og enkelt å benytte deg av vår sertifiserte partner

Eiwa AS - et trygt valg for deg som kunde
kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Engasjerende fagartikler

Sort vann i varmeanlegget
Sort vann i varmeanlegget

Sort vann i energianlegget er et symptom på korrosjon og kan varsle om underliggende problemer som truer effektiviteten ...

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...