Search
Inspektor

Arna og Åsane Rørleggerservice

er nå sertifisert Inspektor partner

Det betyr at Arna og Åsane Rørleggerservice kan tilby digital vannbehandlingskontroll og digital legionellakontroll ved bruk av Inspektor til sine kunder. 

Ved å benytte Inspektor til å gjennomføre kartlegging av dine anlegg vil tilstandsvurdering samt anbefalinger rundt tiltak og avvikshåndtering bli verifisert av fagekspertene hos Kompa.

På denne måten skal våre kunder føle seg trygge på at de produktene og tjenestene de får anbefalt av oss er uavhengig vurdert, gir det mest optimale resultatet og følger gjeldende bransjekrav. 

Arna og Åsane Rørleggerservice Logo
Kompa Legacy - Helt Blå (Indigo)
Sertifisert partner

Tjenester i samarbeid med Kompa

Komp AS - digital vannbehandlingskontroll

Digital
vannbehandlingskontroll

 - en Inspektor modul
utviklet av Kompa

Les mer

Inspektor - Legionella

Digital
legionellakontroll

 - en Inspektor modul
utviklet av Kompa

Les mer

Kunnskap

Aktuelt fra fagbloggen

There are no published posts with this tag, make sure you publish your blog posts that use this tag.