badekar

Din kompetansepartner

innen sanitæranlegg

Et velfungerende sanitæranlegg er kritisk for trivsel, helse og miljø 

 

Sanitæranleggene har røtter et par tusen år tilbake, men det var først når kloakkstanken i byene ble uutholdelig, og mennesker ble syke og døde av urent vann, at man for alvor så verdien av gode, velfungerende sanitæranlegg.

Et godt fungerende sanitæranlegg er i dag grunnlaget for god helse og viktig for å sikre miljøet vårt.

 

Byggteknisk forskrift er krystallklar på at vanninstallasjoner skal være lett utskiftningsbare og at lekkasje ikke skal føre til skader på bygget. Likevel innrapporteres om lag 50-60.000 vannskader relatert til sanitæranlegg hvert år, og tallet er økende. Dette skyldes både feilprosjektering og feilinstallasjon, og et stort antall eldre sanitæranlegg, med for lav utskiftningstakt.

legionella

Våre tjenester innen sanitæranlegg

  • Feilsøking og tredjepartsvurderinger

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon

  • Prosjektering av beredersystem mot alternative og miljøvennlige energikilder som varmepumper, solvarme og biofyr

  • Legionellakontroll (Les mer her)

  • Kompetanseheving ved kurs og undervisning

Ta kontakt her om du ønsker vår bistand eller mer informasjon

Glass Møterom

Kurs innen sanitæranlegg

Gjennom Kompaskolen kan vi besørge opplæring av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen.  Se vår kurskalender for informasjon om kommende kurs. Vi skreddersyr også kurs for din bedrift eller organisasjon.  

Ta kontakt på e-post ​om du ønsker mer informasjon om våre kurs eller skreddersydde kurs for deres bedrift eller organisasjon.

RÅDGIVERE INNEN SANITÆRANLEGG

DAVID ZIJDEMANS

Sivilingeniør VVS

Ta kontakt her