GODKJENTE PRODUKTER FOR LEGIONELLASIKRING

Listen nedenfor har som mål å tydeliggjøre hvilke produkter på det norske markedet som overholder kravene i biocidforordningens Artikkel 95, samt er godkjente av Mattilsynet for tillsetting i drikkevann.

 

Listen er laget på bakgrunn av dokumentasjon fra leverandørene på det norske markedet og kommunikasjon med Miljødirektoratet.

 

Kompa presiserer at leverandørene til enhver tid kan sende inn oppdatert/ny informasjon om sine godkjenninger.
Spørsmål om listen, feil eller mangler kan rettes til post@kompa.no.

Sist oppdatert: 16. desember 2020

Merknad .png