Vannprøvetaking fra lukkede væskebårne energianlegg

Prosedyre vannprøvetaking fra lukkede energianlegg

Har du behov for å ta vannprøver fra varmeanlegg, kjøleanlegg, energibrønner, eller væskegjenvinnere? Følg prosedyren nedenfor. 

Bestill prøvetakingsutstyr, emballasje og

ev. fraktetikett iht. instruks

Fyll ut kartleggingsskjema og

returner på e-post til Kompa

Ta prøver mandag - torsdag iht. instruks

og fyll ut bestillingsskjema

som legges ved prøvene

Motta komplett analyserapport, tolking og råd fra Kompa

Har du spørsmål om prosedyre for vannprøvetaking? Ta kontakt, så hjelper vi deg. 

Interessert i analyser innen andre fagområder? Se her