• Kompa

Væskekvalitet i lukkede anlegg

Riktig kunnskap om væskekvalitet i lukkede energianlegg er viktig for å opprettholde anleggets effekt, og redusere driftsproblemer og energikostnader.

I denne artikkelen fra Nemitek forklarer David Zijdemans hvordan man enkelt kan foreta en visuell sjekk av vannet.


https://nemitek.no/lite-kunnskap-om-gamle-radiatoranlegg/


For å gi en presis tolkning av prosessene som foregår i anlegget kan det også være lurt å ta en vannanalyse. En analyse kan si mye om tilstanden til væsken, og hvilke tiltak som bør vurderes for det aktuelle anlegget.


Kompa gjennomfører vannanalyser og tolkning av prøver fra lukkede anlegg. Som kunde mottar du en rapport med en vurdering av væskekvaliteten og forslag til løsninger dersom det er nødvendig.


Vil du vite mer om vannanalyser? Ta kontakt med oss på analysesenteret@kompa.no