• Kompa

Trenger du hjelp til å tolke analyseresultater?

Analyser og analyserapporter kan være vanskelige å tolke. Når man gjennomfører en vannanalyse fra enten drikkevann eller et lukket energianlegg blir det ofte testet for langt flere parametere enn hva som er nødvendig. Dermed får man tilbake en lang liste med stoffer og konsentrasjoner, og det er vanskelig å vite når varsellampen bør tennes og ikke.

Kompa Analysesenteret har lang erfaring med rapporttolkning fra vannprøver og andre analyser, og kan tilby en uavhengig tredjepartsvurdering av analyseresultatene. Vi vet hvilke parametere som er avgjørende for at anlegget skal yte optimalt, og fastsatte grenseverdier man bør forholde seg til.


Vi tar også imot vannprøver som analyseres eksternt av våre akkrediterte samarbeidslaboratorier. Fordi vi vet akkurat hvilke parametere som er relevante, anbefaler vi kun de analysene som er nødvendige.


Ønsker du å vite mer eller få hjelp til analyse og tolkning? Kontakt oss på analysesenteret@kompa.no