• Kompa

Stort potensiale for utslippskutt

Oppdatert: 4. sep. 2020


Bygningsbransjen - den glemte klimakjempen

Lederen i Grønn byggallianse, Katharina Bramslev, kaller bygningsbransen "den glemte klimakjempen" og henviser bl.a. til en rapport fra Asplan viak som tar for seg bygg- og anleggssektorens klimagassutslipp. Her har alle i sektoren et stort potensiale for å bidra til forbedringer - hele veien fra planlegging, bygging, drifting og til avvikling av bygg. Som Bramslev påpeker - så er det mange gode pilotprosjekter som har gode resultater i form av utslippskutt ved å fokusere på: materialgjenbruk, energieffektivisering, fossilfrie maskiner og smartere og mer miljøvennlige materialvalg.


Kompa AS` tverrfaglige rådgiverteam

Vårt team kan bidra på flere områder innen energieffektivisering, med hovedfokus på VVS området. Vi kan bistå i prosjekteringsfase og tidlig rehabiliteringsfase for å velge de beste løsningene. Vi kan også gjennomføre tilstandsvurderinger av f.eks. varme- og kjøleanlegg og utarbeide forslag til løsninger for utbedringer og mer optimal drifting av anlegg. Vi har også spesialkompetanse innen vannbehandling av lukkede energianlegg og kan bistå til å avdekke avvik, som med rett håndtering kan gi store energibesparelser.


Kompaskolen - vår kurs- og konferanseavdeling.

Vi har spesielt fokus på kurs rettet mot driftsavdelinger, rørleggere og servicefolk. Vi ser at det er stort behov for kompetanseheving innen flere områder og tilbyr bl.a. kurs innen

  • Prosjektering/rehabilitering av varme og kjøleanlegg

  • Drift og vedlikehold av varme- og kjølesystem,

  • Innregulering av varme og kjøleanlegg

  • Vannbehandling i varme- og kjøleanlegg

  • Legionellakontroll

  • Kuldeteknikk

  • Sprinkleranlegg

  • Varmepumper

  • Ventilasjon: funksjon, drift og vedlikehold

Ved å få bedre forståelse for funksjon og kunnskap om riktig drift av f.eks. varme- og kjøleanlegg - vil man raskere avdekke og håndtere feil og unngå unødvendig slitasje og driftproblemer. Dette opprettholder anleggenes levetid og er god økonomi og ikke minst: bidrar til redusert klimautslipp!