• Kompa

Sprit som frostsikring

Forfatter: Cand. scient Van Ha Doan

En del brønnsystemer med sprit opplever store korrosjonsskader etter kun ett år i drift. Bildene nedenfor viser problemet tydelig. Korrosjonsskadene har ført til store kostnader for anleggseierne. Hva er årsaken til det? Hvordan kunne dette vært unngått?

Det mest brukte produktet på markedet er HX 35. HX 35 inneholder blåfarget denaturert etanol med alkoholstyrke 35% (vol). Produktet benyttes ufortynnet. HX 35 er frostsikret til -17.5 °C med flammepunkt på 27 °C.


Leverandøren profilerer HX 35 med disse fordelene:

Økonomisk - prisgunstig HX har meget god viskositet som fører til lavere kostnader ved investering i energianlegg og rørdimensjonering. God viskositet gir minimal slitasje på pumper. HX er prisgunstig i forhold til andre kuldebærere.


Brukervennlig Alle HX 35 produkter er tilsatt farge for at brukeren enkelt skal kunne se at blandingen er homogen. Det finnes et apparat for bransjen som enkelt måler frostsikring.


Miljø og sikkerhet HX 35 inneholder denaturert fermentert etanol basert på fornybare råvarekilder (landbruk, skog). Ved riktig bruk er produktet ikke helseskadelig og det er raskt biologisk nedbrytbart. Etanol har ikke sensibiliserende (allergifremkallende) egenskaper.


Leverandøren unnlater å informere om:

Kortere levetid

Siden HX er raskt biologisk nedbrytbart i naturen, vil HX i et forurenset/gammelt anlegg med høyt innhold av luft ha kortere levetid.


Dårlig korrosjonssikring

HX inneholder ingen korrosjonsinhibitor og har svært dårlig bufferkapasitet. Dette gir dårlig korrosjonssikring i anlegget.


pH-svingning

Etanol er følsomt for luft og vil i et anlegg som inneholder mye luft raskt omdannes til eddiksyre. Denne nedbrytningsprosessen vil etter hvert gi anlegget lavere pH (<7) og dermed også høyere korrosjonsrate.


Anbefaling ved bruk av sprit som frostsikring:

Forebyggende tiltak

Det er viktig å implementere en vannbehandling med fokus på håndtering av luft, korrosjon og sedimentering. For å fjerne luft er det mest optimalt å benytte en vakuumutlufter. Tilsett en egnet korrosjonsinhibitor for korrosjonssikring. For fjerning av partikler er delstrømfilter på 10 my optimalt.