• Kompa

Reduser global oppvarming med riktige kuldemedier

Oppdatert: jan. 28

NRK har publisert en artikkel som presenterer de 6 viktigste tiltakene for å redusere global oppvarming. Bruk av kjøleanlegg uten klimagasser er en av disse. De fluorholdige HFK-gassene fra kjølingsanlegg skal byttes ut med kjemikalier som ikke er skadelige for klimaet de kommende årene. Kompas rådgivere kan bistå deg i prosessen med utskifting av disse kuldemediene. Les mer om dette her. Vår rådgiver Stig Rath har også et svært nyttig innføringskurs i brannfarlige kuldemedier. Han kan skreddersy kurs for din bedrifts behov.


Agenda:

  • Introduksjon

  • Brannfarlige kuldemedier

  • Regelverk for installasjon og drift

  • Forskriften som krever skriftlig risikovurdering

  • Sentrale forskrifter – arbeidstaker

  • Sentrale forskrifter – tredjeperson, materielle skader og miljø

  • Eksempel fra installasjon med ventilert kabinett

  • Kuldeutstyr plassert i et maskinrom eller utendørs

  • Fyllingsmengder

  • Beste praksis under drift og ved service

Les mer om kurset på våre kurssider


Ta kontakt for mer informasjon analysesenteret@kompa.no.