• Kompa

Reduser energibruk i bygg

Oppdatert: 4. sep. 2020

40% av all energibruk går til drift av bygg. Vi i Kompa AS kan bidra til energibesparelse på mange områder. Våre rådgivere besitter blant annet kompetanse innen varme- og kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, kjemi og biologi. De har mange års kompetanse innen hver sine fagområde. Med bred både praktisk og teoretisk erfaring.

Våre VVS ingeniører kan hjelpe deg med å avdekke feil - og komme frem til best mulige tekniske løsninger for dine eksisterende og kommende anlegg.


Våre kjemikere kan hjelpe deg med å avdekke og løse utfordringer med vannbehandlingen i dine lukkede væskebårne energianlegg. God vannbehandling sikrer god energioverføring og lavere driftskostnader og gir mindre slitasje på anleggene.


Vår biolog kan finne de beste og mest hensiktmessige løsningene for Legionella forebygging i dine dusjanlegg. For store bygg kan riktig løsning også gi et stort potensiale for energibesparelser.