Ny standard og veileder for vannbehandling

De to Komparådgiverne Van Ha Doan og Maria Råken har i to år ledet arbeidet med å innføre krav til vannbehandling i europeisk standard. Nå er kravene på plass i standarden Design av kjøleanlegg som etter planen publiseres ved utgangen av 2021.

I tillegg er det vedtatt at det skal utvikles en norsk veileder for vannbehandling som skal sikre at kravene gjennomføres i praksis.

Kompa er stolte over å ha løftet frem viktigheten av vannbehandling, og ser frem til at både standard og veileder blir tilgjengelig for det norske markedet.

Les mer om arbeidet i denne artikkelen publisert på Nemitek.

https://nemitek.no/kompa-standard-norge-vannbehandling/vann-veileder-kommer-neste-ar/139315