• Kompa

Møt oss på kurs i Stavanger 9-10 april!

Oppdatert: 23. mars 2018

9-10 April 2018 kommer Kompaskolen til Stavanger.


Tema for kursene er drift og vedlikehold av lukkede væskebårne anlegg, vannbehandling og legionellakontroll.


Kursene er tilrettelagt for byggdriftere som ønsker å øke sin kunnskap om drift av tekniske anlegg. Dette innebærer å gjenkjenne avvik og begynnende problemer slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres før anleggets effektivitet svekkes. Anlegg som behandles riktig holder driftskostnader og energibruk på et lavt nivå, og reduserer sannsynligheten for alvorlige driftsproblemer.


I løpet av to dager holdes fire ulike kurs. Kursene er individuelle, og man kan velge de kursene som er aktuelle for sitt anlegg. Etter kurset avholdes en kort prøve. Når prøven er bestått mottar hver kursdeltaker et sertifikat som bevis på deltakerens kompetanse innen fagfeltet.


PÅMELDING Meld deg på ved å kontakte Kompaskolen på kompaskolen@kompa.no


KURSSTED Arkivenes hus, iPark. Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger.


PROGRAM

9. April 2018

08.00 – 11.00

Vannbårne kjøleanlegg: Innføringskurs i drift og vedlikehold

Foredragsholder: Per Eivind Larsen​


12.00 – 15.00

Vannbårne varmeanlegg: Innføringskurs i drift og vedlikehold

Foredragsholder: David Zijdemans


10. April 2018

08.00 – 11.00

Lukkede væskebårne anlegg: Innføringskurs i vannbehandling og ettersyn

Foredragsholder: Van Ha Doan

12.00 – 15.00

Legionellakontroll: Innføringskurs

Foredragsholder: Van Ha Doan


Hvert kurs har en varighet på 3 timer, inkludert pauser (3x45 min).