Legionelladagen 2021

Oppdatert: mars 8

Etter en pause i 2020 kommer nå endelig den årlige Legionelladagen igjen. Datoen er 18. mars.


Det siste året har risikoen for bakterievekst i rørnettet i bygninger vært ekstra stort siden mange bygg har stått ubrukt eller vært i mindre bruk enn normalt pga. koronapandemien. Det er derfor nødvendig, og svært viktig fortsatt fokusere på forebygging, og på bekjempelse av legionellabakerien i vannsystemer.


Eksperter fra både myndigheter og bransjen vil gi konkrete og praktiske råd om hvordan redusere risiko, forebygge og bekjempe legionellasmitten. Som i mange andre sammenhenger finnes det ikke bare en metode, men en rekke forskjellige metoder for bekjempelse av legionellabakterien. Det er også viktig at anleggene bygges riktig for å redusere risikoen for bakterievekst.


Arrangør

Nytt av året er at Kompa ved Hanne Therese Skiri har blitt en del av arrangementskomiteen. Hanne Therese har jobbet med legionellaforebygging i 15 år og har i disse årene jevnlig bidratt som foredragsholder på den årlige legionelladagen.

Øvrige arrangører er NITO, Tekna, RIF og NBEF


Målgruppe

  • Byggeiere, eiendomsforvaltere, driftsteknikere og driftsledere

  • Rådgivende ingeniører, leverandører og installatører

  • Kommunale tilsynsmyndigheter/miljørettet helsevern

Påmelding

Påmeldingsfristen er snarest.

Påmelding og informasjon om programmet finner du på denne siden