Lær drift og vedlikehold av varme- og kjøleanlegg

Vi fortsetter vår populære webinarserie med et innføringskurs i vannbårne varme- og kjøleanlegg for byggdriftere. Etter endt kurs skal man ha fått en grunnleggende forståelse av hva et vannbårent anlegg er. Typiske vedlikeholdsbehov gjennomgås, herunder feilsøking og typiske symptomer på feil og tolking av disse. Det gis også en innføring i optimalisering av anlegg slik at temperaturreguleringen fungerer best mulig og at brukerne er fornøyde og oppnår mest mulig driftsbetingelser og energibesparelser.Vil du at kurset skal tilpasses din bedrift og deres problemstillinger? Kurset kan også bestilles som bedriftsinternt. Ta kontakt på kompaskolen@kompa.no så ordner vi det også!